Ideeën en klachten

  >    >  Ideeën en klachten

Heeft u een klacht, tip of compliment, laat het ons weten!

Een klacht?

Bij Sensa Zorg doen wij onze uiterste best om “Sensatieve” zorg aan te bieden. Alle medewerkers van Sensa Zorg zijn professionals en zetten zich in om jou de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Sensa Zorg doet er alles aan om samen te kijken naar mogelijkheden om je klacht op te lossen. Hieronder staat een beschrijving van de stappen die je kunt nemen.

In eerste instantie adviseren wij uw klacht te bespreken met uw hulpverlener/begeleider of diens leidinggevende. Het is ook mogelijk om direct contact te zoeken met de klachtenfunctionaris.

Cliënten die jeugdhulp ontvangen kunnen ook terecht bij een vertrouwenspersoon van het AKJ.

 

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?

De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen;

  • De klachtenfunctionaris luistert naar uw probleem en komt samen met u tot een heldere formulering van de klacht;
  • Met uw toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met ons over de klacht;
  • De klachtenfunctionaris geeft u informatie over uw rechten;
  • De klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek.

 

Contact opnemen met de klachtenfunctionaris

De klacht kan bij onze klachtenfunctionaris “Latifa Atmani” zowel mondeling als schriftelijk ingediend worden, Sensa Zorg is verantwoordelijk voor de registratie ervan. De klacht dient zo duidelijk mogelijk omschreven te worden en kan echter niet anoniem worden ingediend. Wij streven ernaar om u binnen twee weken te voorzien van een schriftelijke reactie.

Indien de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, verwijzen wij u naar onze klachtenreglement waarin alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven staan.

Voor klachten, complimenten of tips kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor via onderstaande formulier.