Image Alt

Ideeën en klachten

  >    >  Ideeën en klachten

Ideeën en opmerkingen

Bij Sensa Zorg doen wij onze uiterste best om de “Sensatieve” zorg aan te bieden. Uiteraard kan het voorkomen dat u niet tevreden en/of eens bent over de zorg. Of heeft u nog adviezen? Laat het ons weten. Wij horen graag wat u van onze dienstverlening vindt.

De procedure

De procedure bij een klacht of onvrede is als volgt:

  1. Bespreek uw klacht en adviezen met uw begeleider, verzorgende of met de leidinggevende van de afdeling. De medewerkers staan open voor uw ideeën en meningen. Zo kunnen wij gezamenlijk voorkomen dat kleine ergernissen groot worden en signalen niet leiden tot fouten. Ook grote fouten kunnen opgelost of beperkt worden in dialoog. Wij nemen uw adviezen serieus en nemen maatregelen om herhaling van fouten te voorkomen.Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgaanbieder en/of zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.
  2. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of wilt u ondersteuning bij het oplossen van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met:
    1. De onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris behandelt klachten die rechtstreeks worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u doen: luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing; uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure bij de thuiszorginstelling; de klacht – eventueel anoniem – registreren; helpen bij het formuleren van de klacht. De klacht wordt dan binnen de wettelijk vastgestelde periode van 6 weken behandeld. Die periode kan indien nodig verlengd worden.
    2. Zorgbelang. Zorgbelang kan informatie geven over de rechten en plichten van de cliënt en adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Een medewerker van Zorgbelang kan u ook ondersteunen, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief. Zorgbelang werkt onafhankelijk. Op deze pagina is  aangegeven waar u Zorgbelang kunt bereiken.
  3. Als het bespreken/behandelen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie kan ook een bindend advies uitspreken.

Ideeën- en klachtenformulier

Voor klachten of als u tips voor ons heeft kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor via onderstaande formulier.

Voor extra ondersteuning bij uw klacht:

Sensa Zorg
Baden Powellweg 305J
1069LH Amsterdam
085-2733263
meldingen@sensazorg.nl

Zorgbelang Nederland
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER Heerenveen
info@zorgbelang-nederland.nl

Geschillen

Stichting Zorggeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht
info@zorggeschil.nl