Image Alt

Ons hulpaanbod

  >  Ons hulpaanbod

Allereerst levert Sensa hulp aan jeugdigen met een verstandelijke, geestelijke en/of lichamelijke beperking. Ook richten wij ons op opvoed- en opgroeiproblemen bij met name multi-probleem gezinnen. Daarbij kijken we vanuit het systeemperspectief.

Daarnaast biedt Sensa generalistische basis GGZ (GBGGZ) voor volwassenen, ambulante ondersteuning, ouderenzorg, woonzorgoplossingen, Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs en kraamzorg.

Ten slotte biedt Sensa advies, voorlichting en andere welzijnsdiensten. Daarmee proberen we de doelgroep wegwijs te maken en problemen te voorkomen.

Financiering

De financiering van de diensten van Sensa verloopt via de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd-GGZ en Jeugdhulp), de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) en het zorgkantoor (WLZ, Wet langdurige zorg).

Kinderen en jongeren kunnen door hun gedrag of door een beperking zorgen voor overbelasting en problemen in een gezin. De spanningen kunnen daardoor flink oplopen. Sensa Zorg kan deze gezinnen hulp bieden wanneer één of meerdere kinderen een indicatie hebben voor pedagogische ondersteuning of begeleiding.

Sensa Zorg biedt ondersteuning aan (multiculturele/immigranten)gezinnen die niet goed in staat zijn om zelfregie en de regie over het leven te krijgen. Sensa Zorg speelt in op de culturele achtergrond van cliënten en weet hiermee om te gaan.

Werkgebied

Ons verzorgingsgebied is Amsterdam-Amstelland, Beverwijk, ,Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort, Haarlemmermeer, Zaanstad, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Purmerend, Almere, Lelystad, Den Helder, Texel, Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Uitgeest, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Den Haag, Zoetermeer.

Zie hieronder voor het aanbod per gemeente:
Amsterdam-Amstelland
Ambulante ondersteuning (WMO)
Specialistische ambulante jeugdhulp
Jeugd GGZ
Verzorging en Verpleging

Zaanstreek-Waterland (Zaanstad, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland, Purmerend)
Jeugd GGZ
Verzorging en Verpleging
Ambulante ondersteuning
Specialistische ambulante jeugdhulp

Regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Uitgeest)
Ambulante jeugdhulp

Westfriese Gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec)
Jeugd en opvoedhulp
Specialistisch jeugdhulp
Ambulante ondersteuning
Jeugd GGZ

Haaglanden (Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Den Haag, Zoetermeer)
Jeugd en Opvoed hulp: 10 voor Toekomst; Begeleiding en opvang van jonge moeders; Behandeling Families First; Behandeling IOG; Gezinsbegeleiding; JH1-A Ambulante specialistische jeugdhulp; JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp; JH2-B Specialistische Jeugdhulp; JH3-A Ambulante therapeutische jeugdhulp; JH3-B Therapeutische jeugdhulp bij de zorgaanbieder
(voormalige) AWBZ: Behandeling individueel; Individuele begeleiding licht; Individuele begeleiding middel; Individuele begeleiding zwaar

Zuid Kennemerland en IJmond (Beverwijk, ,Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen, Zandvoort)
Begeleiding ambulant (A, B, C)
Persoonlijke verzorging
Basis Jeugd GGZ
Consultatie
Begeleiding ambulant (WMO)

Haarlemmermeer
Begeleiding individueel
Behandeling individueel
Waakvlamcontact
Persoonlijke verzorging

Den Helder en Texel
Begeleiding WMO
Begeleiding Jeugd

Lelystad
Jeugd GGZ (Generalistisch Basis GGZ en specialistisch GGZ)
Begeleiding individueel, – zwaar Jeugd
Behandeling individueel basis Jeugd

Almere
Begeleiding WMO
Begeleiding Jeugd
Behandeling Jeugd