ABA-applied behaviour analysis

  >  kennisbank  >  ABA-applied behaviour analysis

Wat is ABA?

ABA (Applied Behaviour Analysis) is een methode die in 1960 is opgezet door Ivar Lovaas waarbij gedragsanalyses worden onderzocht. De principes van gedragstherapie worden in acht genomen en de focus wordt gelegd op het gedrag in plaats van mentale processen. Het is bedoeld voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen met ontwikkelings-, gedrags- en sociale problemen. Deze methode wordt al in veel landen toegepast en er is op wetenschappelijk gebied ook aangetoond wat van grondslag is om verschillende vaardigheden te ontwikkelen en te stimuleren. Vooral bij het behandelen van kinderen met autisme wordt deze methode toegepast.

ABA-applied behaviour analysis

Een positieve benadering met ABA

Belangrijk bij deze methode is dat het aanleren of stimuleren van gedrag vanuit een positieve benadering gebeurt. Wanneer het kind een ongewenst gedrag vertoont, wordt het genegeerd en mag het kind het opnieuw proberen. Doel hierbij is het uitdoven van ongewenste gedrag.  Bij het vertonen van goed gedrag wordt het kind beloond waardoor het kind de handeling sneller leert en na een tijdje ook zelf doet. Het belonen is dan niet meer nodig. Doel hierbij is dat het gedrag uiteindelijk zelfstandig wordt uitgevoerd. Ook is het bij deze methode belangrijk dat de taal wordt aangeleerd.

Een aantal kenmerken van ABA

 • Deze methode richt zich meestal op 1 op 1 begeleiding.
 • Bij het opstellen van de doelen, wordt er rekening gehouden met de competenties en benodigdheden van het individu. De effectiviteit wordt in acht genomen waarbij de behandelingen sterke, sociaal belangrijke effecten veroorzaken.
 • Deze methode is transparant en structureel en is heel helder beschreven waardoor het makkelijk toepasbaar is.
 • Gewenste gedragingen worden aangemoedigd en beloont.
 • Door stimulering en veel oefenen worden vaardigheden in kleine stapjes aangeboden.
 • Ongewenste gedragingen worden beperkt en vaardigheden die belangrijk zijn in de maatschappij worden gestimuleerd.

Vaardigheden die worden aangeleerd met ABA

 • Zelfredzaamheid
 • Taal en spraakvaardigheden
 • Sociale- cognitieve- en motorische vaardigheden
 • Spelvaardigheden en spelhandelingen
 • Fijne en grove motoriek versterken
 • Zindelijkheid
 • Gedragsproblemen

5 verschillende methoden van ABA

UCLA Young Autism Project: Bij deze methode wordt een intensieve een-op-een DTT gebruikt waarbij een instructie wordt gegeven, gevolg door het gedrag van het kind. Ten slotte wordt er een beloning gegeven.

Picture Exchange Communication training: Kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis worden met deze ondersteunende communicatiemiddel verschillenden communicatieve vaardigheden onderwezen in de natuurlijke omgeving. Dit wordt gedaan om met als doel snel en functioneel op eigen initiatief te communiceren waarbij wordt uitgegaan van het initiatief van het kind.

The Autism Partnership Model: Bij deze methode richt men zich op het opbouwen van een sterke leerbasis en ook hier wordt onderwezen in de natuurlijke omgeving. Door zich te concentreren op het bijbrengen van essentiële vaardigheden, wordt er aandacht gegeven aan het bevorderen van het leervermogen

Applied Verbal Behavior: Bij deze methode richt men zich op het aanleren van taal. Hierbij wordt nadruk gelegd op het idee dat de betekenis van een woord wordt teruggevonden in de functies. In plaats van alleen naar de betekenis te kijken van een woord, wordt er gekeken hoe een woord functioneel toegepast kan worden. Er wordt bij deze methode vooral gebruik gemaakt van positieve technieken. 

Het Eden model: Bij deze methode wordt er gebruik gemaakt van aversieve technieken.

Autisme behandeling kind

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ABA, waaruit is bewezen dat deze gedragstherapie daadwerkelijk effectief is op het gebied van verschillende vaardigheden voor kinderen met ontwikkelingsproblemen. Deze methode is vooral toepasselijk bij kinderen met autisme omdat het goed aansluit. De kinderen met autisme die met deze methode begeleiding kregen, lieten duidelijk meer vooruitgang zien dan kinderen die een alternatieve behandeling kregen. Naast autisme geeft ABA ook enorme vooruitgang bij het behandelen van kinderen met ADD, ADHD, angststoornissen, agressie en andere gedragsproblemen.

Behandeling volwassenen met ABA

Ook volwassenen met autisme, een verstandelijke beperking, ADHD, ADD en het syndroom van Down kunnen geholpen worden met ABA. Deze mensen worden geholpen om socialer, communicatiever en zelfredzamer te worden door een aangewezen coach. Door het opstellen van een behandelplan wordt gekeken hoe gewenst gedrag aangeleerd en ongewenst gedrag afgeleerd kan worden.

Effectiviteit van ABA bij ASS

Voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis is het belangrijk dat er een vroegtijdige, intensieve gedragstherapie wordt toegepast. Hoe eerder de behandeling zal zijn, hoe effectiever het is. Vroegtijdige gedragstherapie kan zorgen voor een versnelling van de ontwikkeling en een vermindering van autistische kenmerken en gedragsproblemen.

Aspire-ABA Center Europe

Aspire-ABA Center Europe is opgericht door professionals en is gespecialiseerd in ABA waarbij er hulp wordt aangeboden aan kinderen en volwassenen met gedragsproblematiek, ontwikkelingsachterstand, ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, en andere stoornissen. De therapie kan thuis, op school, op de opvang of op werk aangeboden worden waarbij ook het sociale netwerk betrokken wordt bij de behandeling. Aspire-ABA Center Europe versterkt zo vaardigheden en helpt bij het verminderen van probleemgedragingen thuis en op school.

Vragen over ABA?

Heb je nog vragen over ABA of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op.