Image Alt

Sensatieve methodiek

  >  Sensatieve methodiek

Sensatieve methodiek

De cultuursensitieve methodiek van Sensa Zorg voor ambulante jeugdhulp is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de cliënt, de opvoedingssituatie, de relevante context van verschillende leefgebieden, de migratiecontext als dat van toepassing is, de voorgeschiedenis en de eerder hulpverlening. Het instrument is algemeen toepasbaar, intercultureel en kenmerkt zich door visualisatie van de resultaten. Het doel van visualisatie is het verkrijgen van inzicht in de problematiek en overzicht van de complexiteit van factoren. Zowel ten behoeve van het contact tussen hulpverlener en cliënt, als voor intercollegiaal overleg.

Sensatieve methodiek

De methodiek bestaat uit acht instrumenten:

  • Basisgegevens en hulpverleningsgeschiedenis (Basis)
  • Cliënt Problematiek Analyse (CPA)
  • Opvoeding Problematiek Analyse (OPA)
  • Context Analyse Migratie (CAM)
  • 5-i analyse (5IA)
  • Cliënt Context Analyse (CCA)
  • Supergenogram (S-GEN)
  • Levenslijn (LL)