Image Alt

Stichting Sensa

  >  Stichting Sensa

Sensa zorg onderneemt maatschappelijk verantwoord (MVO). Met Stichting Sensa helpen wij burgers in de regio’s waar we actief zijn. Daarnaast richt Stichting Sensa zich op maatschappelijke projecten en zet zich in voor onder andere vluchtelingenwerk, asielzoekers en mensen met lage inkomens. Door initiatieven op te zetten en te steunen, en door inzamelingsacties te houden.

De stuurgroep bestaat uit 7 leden (medewerkers van Sensa Zorg) die structureel bijeen komen om te brainstormen over de acties van de stichting en die zorgen dat we het vrijgemaakte geldbedrag voor de juiste doeleinden inzetten. We hopen jullie binnenkort te kunnen informeren welke organisaties we de komende tijd vanuit de stichting zullen sponsoren en welke activiteiten er zullen plaatsvinden.

Bestuur

  • Chaima & Hoyam: roulerend bestuurder/voorzitter
  • Murat: penningmeester
  • Latifa: secretaris