Teamleider

  >  Teamleider

Teamleider

Teamleider Ambulante Jeugdhulp

24 - 32 uur

Rotterdam en ZHZ

Sensa Zorg

Wij zijn Sensa Zorg! Een team van 150 zorgprofessionals, met ‘roots’ in meer dan 30 culturen. Of het nu gaat om GGZ of Ambulante Ondersteuning van volwassenen of jeugdigen, WMO of (specialistische) jeugdhulp in krachtwijken: Sensa Zorg is breed inzetbaar, íntrinsiek gemotiveerd en deskundig met passie voor het hulpverleners vak!

Landelijk bieden we binnen Nederland vanuit 15 regio’s* sinds 2009 specialistische hulpverlening aan, welke het  verschil maakt voor onze cliënten binnen onze multiculturele samenleving.

Het groene Sensa’tieve Hulpverleners Team staat voor hecht en hartstochtelijk met focus op diversiteit in cultuurverschillen, geloofsovertuigingen, geaardheid en opvattingen. Bij Sensa Zorg geldt, hoe meer diversiteit hoe beter en kun je vanuit elke culturele achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid echt je zelf zijn. Pas wanneer je je zelf bent en dat een ander ook laat zijn, kun je als team je talenten optimaal benutten en verder groeien als mens en professional met elkaar. Op die manier vormt Sensa Zorg als team een ijzersterk geheel met meer dan 30 verschillende culturele achtergronden en behandelt Sensa Zorg cliënten met ‘roots’ uit meer dan 40 culturen. Sensa Zorg spreekt niet over diversiteit en inclusiviteit, wij ZIJN het! 

*Regio’s Den Bosch, Eindhoven, Breda, Rotterdam, Den Haag, Zuid Holland Zuid, Amsterdam, Zaanstreek, West-Friesland, Haarlem, Zuid Kennemerland, Alkmaar, Noord Holland Noord,  Friesland, Flevoland, Almere, Utrecht en Gooi en Vechtstreek.

Visie op hulpverlening

Voor Sensa Zorg bestaat de basiswaarde van een samenleving en ook het verlenen van goede hulpverlening uit Sensa: het gevoel.

In onze hulpverlening neemt Sensa Zorg het gevoel als maatstaf. Hoe voelt iemand zich? Wat is ‘normaal’ voor iemand met een andere cultuur, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur of opvatting? Hoe kunnen wij hierin de verbindende factor in zijn als Sensa Zorg? Wij laten ons, naast feitelijke waarheden en evidence based onderzoeken, ook leiden door sensitieve gevoelsmatige waarnemingen.

Vanuit onze kijk- werk- en leefwijze en ervaring hebben wij gezien dat elk mens begrepen wil worden en gevoelens wil uiten. Het eigen referentiekader is de bepalende factor voor het vervolg van handelen. Doordat wij aansluiten op dit referentiekader en het gevoel, begrip hebben voor iemands culturele achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid en focus hebben en houden op hun eigenwaarde en talenten is onze hulpverlening uiterst effectief bij cliënten met diverse trauma’s en problematieken.

Veel van onze cliënten komen uit een ander land met een andere maatschappelijke-, culturele-, geloofs- of familiaire context en proberen hun draai te vinden in de Nederlandse samenleving. Dat zorgt voor talrijke uitdagingen en ogenschijnlijk onoplosbare problemen en uitdagingen. Onze begeleiding kenmerkt zich door groene, (cultuur) sensa’tieve hartstochtelijke hulpverlening, die deskundig is en resultaatgericht.

De functie

Als Teamleider stuur je in de dagelijkse praktijk een team van Ambulante Gezinsprofessionals aan in Regio Rotterdam/ ZHZ (opstart). Je bent als Teamleider iemand die koerst bepaalt, de coachende rol heb je van nature, waardoor je je Ambulant Gezinsprofessionals vertrouwen en houvast geeft om elke cliënt optimaal te kunnen bedienen. Je bent eindverantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten in je regio. Waar nodig vind je het geen probleem om zelf de begeleiding van een cliënt te doen, zeker in de opstartfase.

Je houdt daarnaast toezicht op productie en rapportagetermijnen en ziet erop toe dat er gewerkt wordt volgens de laatst geldende methodiek en de richtlijnen van de Jeugdwet (incl. Meldcode). Je bent goed op de hoogte van de sociale kaart en ontwikkelingen in het werkveld. Naast de samenwerking binnen de organisatie ben je verantwoordelijk voor een goede samenwerking met diverse ketenpartners, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de sociale wijkteams en de zorgaanbieders in de regio.

In je functie als Teammanager houd je toezicht op het functioneren van jouw medewerkers. Dit gebeurt via regelmatig werkoverleg en jaarlijkse evaluatiegesprekken. In deze besprekingen is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, kwaliteit van werken en eventuele knelpunten hierin. Je durft jouw medewerkers aan te spreken waar nodig en bent ook in staat om hen ondersteuning te bieden bij ingewikkelde casuïstiek. Daarnaast ben je aanwezig bij overlegmomenten met het management op het servicekantoor in Amsterdam van Sensa Zorg en weet je daarin het belang van jouw regio goed te vertegenwoordigen.

Ook ben je slagvaardig, analytisch scherp, in staat om verbanden te leggen en goed in verbinding maken met collega’s die minder affiniteit hebben met administratieve processen. Je hebt een ondernemende en marktgerichte houding; je bent creatief en gewend actuele ontwikkelingen en kansen in de markt naar je eigen setting te vertalen. Dit alles om als een natuurlijke gesprekspartner met de afdelingsmanagers en directie te acteren; je bent in staat te bewegen in een dynamische omgeving, waarin je diverse belangen en visies bij elkaar brengt en in resultaten weet te vertalen.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een afgerond HBO Diploma Social Work (uitstroomprofiel Jeugd), Pedagogiek of SPH.
 • Je hebt een registratie in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Je hebt de nodige managementervaring en weet dat het aansturen van een team een behoorlijke klus is, echter ook veel voldoening geeft als leidinggeven je 2de natuur is.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge- en schriftelijke communicatie en adviesvaardigheden.Je bent proactief, organisatiesensitief (diplomatie en tact), kritisch, onafhankelijk, dienstverlenend en zeer sterk in plannen en organiseren.
 • Je hebt zelf ervaring als Ambulante Gezinsprofessional in de zorg(pré).
 • Je bent bij Sensa Zorg pas echt bijzonder, als je naast een goede beheersing van de NL-taal, ook
  nog een andere taal spreekt.
 • Je bent trots op de diverse nationaliteiten in je team en weet al je medewerkers op waarde te
  schatten en dat voelen ze ook.
 • Je bent als vanzelfsprekend bekend met de richtlijnen voor het schrijven van zorgplannen,
  onderzoeken en rapportages en kunt dus goed feedback geven naar je medewerkers indien deze
  niet voldoen aan de richtlijnen.
 • Je bent je er bewust van dat een Ambulant Jeugdprofessional, naast de juiste hulp verlenen aan
  gezinnen, ook op zijn productiepercentage wordt beoordeeld en deze manier van werken is je bekend en je gaat hier ontspannen en efficiënt mee om.

Wanneer je bij ons komt werken vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Ook checken we altijd je SKJ-registratie in het register en bij twijfel doen we navraag bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wat bieden we jou?

 • Een dienst verband van 32-36 uur, afhankelijk van opleiding, ervaring en eigeninzicht;
 • In eerste instantie een contract voor bepaalde tijd met het doel om, na gezamenlijke evaluatiemomenten, over te gaan op een vast contract.
 • We belonen de relevante ervaringsjaren en diploma’s vanaf schaal 9 tot maximaal schaal 11. Afhankelijk van jouw opleidingsniveau, relevante werkervaring, SKJ-registratie en ontwikkelingsperspectief kan je conform de CAO Jeugdzorg een salaris bereiken vanaf € 2.817,-
  bruto tot € 5.298,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

De voorkeur gaat uit naar een interne kandidaat en deze zullen dan ook voorrang krijgen in de sollicitatieprocedure. Echter ook externe kandidaten wordt nadrukkelijk gevraagd te reageren, daar we behoorlijk aan het uitbreiden zijn in diverse regio’s en we graag de toekomstige teamleiders van deze regio’s van Sensa Zorg willen ontmoeten.

Voor meer informatie over Sensa Zorg of bovengenoemde functie kun je contact opnemen met Gulcan Kotan (Bestuurder) of Theresia Nanlohy (Senior HRM-Adviseur) via mail g.kotan@sensazorg.nl of t.nanlohy@sensazorg.nl of telefoon 085-2733263.

Ga je daadwerkelijk solliciteren, stuur dan je CV en Motivatiebrief naar sollicitatie@sensazorg.nl Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

  Sollicitatieformulier