Image Alt

Wat wij doen

  >  Wat wij doen

Over Sensa Zorg

Sensa Zorg staat voor klantgerichte zorg die past bij de culturele achtergrond van de cliënt. We bieden met veel plezier zorg aan cliënten van iedere afkomst, geloof of geaardheid.

Zorg van Sensa Zorg kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid en empathie. o Jaarlijks weten ongeveer 5000 cliënten, met 37 verschillende etnische achtergronden ons te vinden! Wij bieden hen zorg aan met een team van 150 medewerkers, uit meer dan 30 verschillende culturele achtergronden en in 23 verschillende talen. Zo kunnen wij ook goede zorg leveren aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Zorg die past bij hun cultuur, leef- en gezinssituatie. Sensatieve zorg dus.

Bij Sensa Zorg leeft heel sterk het bewustzijn dat ons handelen impact heeft op de levens van mensen. Jeugdigen, ouderen en gezinnen in complexe situaties. We zijn trots op ons werk, op elkaar, en op wat we voor mensen kunnen betekenen. Elk succes motiveert ons om door te gaan met mensen zich veilig en thuis te laten voelen.

Onze diensten

De focus van Sensa Zorg ligt op (specialistische) jeugdhulp, en dan met name op pedagogische ondersteuning en op complexe gezinssituaties. We werken systeemgericht. Dat betekent dat we niet alleen naar de cliënt kijken, maar ook naar het gezin om hem of haar heen. Zo zorgen we dat de cliënt én het gezin daaromheen sterker worden.

Daarnaast leveren wij zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen en chronisch zieken.

Onze organisatie

De Sensa Zorggroep bestaat uit Sensa Zorg, GGZ Sensa en Kraamzorg Anne. Door zelf verschillende soorten zorg aan te bieden kunnen we het een breed pallet aan zorgvragen aannemen en gezinnen ondersteunen vanaf de geboorte. Daarnaast werken we nauw samen met andere zorgorganisaties zoals Jellinek, zodat we cliënten met complexere hulpvragen kunnen helpen.

100019

Missie en Visie

Sensa Zorg is een multiculturele zorginstelling die haar hulpverlening richt op jeugdigen, ouderen, dementerenden, lichamelijk- en verstandelijke gehandicapten, mensen met psychologische klachten, verslaafden en vrouwen in de kraamtijd. Al vanaf de oprichting in 2009 heeft Sensa Zorg zich laten inspireren door het motto ´hart voor de zorg´. Dit motto is verankerd in de organisatie.

Doelgroep

Sensa Zorg richt zich op de meest kwetsbare burgers in grote steden in de Randstad, de meeste zorg leveren we in Noord-Holland. Wij helpen de multiculturele doelgroep bij bewustwording en vraagstukken rondom opvoeding, zorg en welzijn.

Wachttijden

Het is in ieders belang dat uw behandeling zo snel mogelijk gebeurt. Voor meer informatie over onze wachtlijsten, bel naar 085-2733263 of neem contact op via de contactformulier op onze contactpagina.