Image Alt

Cliëntenraad

  >    >  Cliëntenraad

De cliëntenraad van Sensa Zorg bestaat uit (voormalige) cliënten en/of familieleden van cliënten. De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten en familieleden van cliënten van Sensa Zorg. Het doel is om te zorgen dat cliënten de best mogelijke zorg krijgen en input vanuit cliëntperspectief te geven richting de organisatie.

Dit doet de Cliëntenraad door de Raad van Bestuur van Sensa Zorg te adviseren over besluiten die te maken hebben met cliënten. De Cliëntenraad geeft bijvoorbeeld advies op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs en overige veranderingen in de organisatie. De signalen die cliënten inbrengen, bespreekt de Cliëntenraad met het management van Sensa Zorg. Kortom: de Cliëntenraad heeft invloed op het beleid en werkwijze van Sensa Zorg!

Indien je goede ideeën hebt om de hulp- en dienstverlening van Sensa Zorg te verbeteren, kan je dit ten allen tijde laten weten aan de Cliëntenraad. Zij kunnen jouw punten, ideeën bespreken met de directie en jou hierover informeren.

Mocht bovenstaande je interessant lijken, kan je je altijd aanmelden als vrijwilliger bij de Cliëntenraad! Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Je kunt de Cliëntenraad bereiken via:

Clientenraad – Sensa Zorg
Baden Powellweg 305H
1069LH Amsterdam
085 – 273 32 63 of via clientenraad@sensazorg.nl