Image Alt

Cliëntenraad

  >    >  Cliëntenraad

Cliëntenraad

Zoals bepaald in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) beschikt het Sensa Zorg over een CliëntenRaad die inspraak heeft in het beleid van het zorginstelling. De CliëntenRaad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en overlegt daarover met de Raad van Bestuur.

Wat doen wij?

De CliëntenRaad wil bestuur en medewerkers van het Sensa Zorg bewust maken van de belangen en de beleving van de cliënten. De onafhankelijke CliëntenRaad is een gespreks- en onderhandelingspartner in het overleg met de Raad van Bestuur. Wij volgen de veranderingen en beleidsvoorstellen nauwlettend en met het oog op het welzijn van de cliënten. De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over voorgenomen besluiten die te maken hebben met patiëntenbelang.

De cliëntenraad is bereikbaar via: clientenraad@sensazorg.nl