Image Alt

GGZ Sensa

  >  GGZ Sensa

GGZ Sensa

GGZ Sensa is een generalistische interculturele instelling gericht op psychische hulpverlening aan kind en gezin, volwassenen en ouderen. Hierbij houden wij rekening met de culturele achtergrond en de normen en waarden van onze cliënten. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van psychologische aandoeningen om de cliënten zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Tevens hebben wij geen wachttijden.

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit Orthopedagogen, psychologen en GZ-psychologen. Deze helpen kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Binnen het jeugdteam wordt er naast de individuele behandeling aan het kind of de jongere, ook opvoedondersteuning gegeven aan ouders en verzorgers.

Onze samenwerkingspartners zijn huisartsen, jeugdbescherming, oranje huis en veilig thuis.

100034

Behandelgebieden

U kunt bij ons terecht voor ambulante behandelgesprekken. De duur van de behandeling hangt af van de aard en intensiteit van uw klachten. Wij bieden hulp bij de volgende stoornissen:

 • Aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit (ADHD);
 • Depressie;
 • Dwangstoornis;
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS);
 • Bipolaire stemmingsstoornissen;
 • Angststoornissen;
 • Somatoforme stoornissen;
 • Eetstoornissen.

Behandelvormen

Wij werken met verschillende behandelvormen waarvan de wetenschappelijke effectiviteit is bewezen. Onze behandelaren bieden de volgende (blended) behandelvormen:

 • Cognitieve gedragstherapie;
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR);
 • Oplossingsgerichte therapie;
 • Interpersoonlijke therapie;
 • Schematherapie;
 • Mentalization based treatment (MBT);
 • Acceptance and commitment therapy (ACT).

Wie behandelen we niet: Wij behandelen kinderen van 0 tot 4 jaar niet. Ook behandelen wij personen met een wlz budget, crisisgevoelige cliënten en patiënten met een verstandelijke beperking tot en met iq van 80 niet.

Ehealth

Zelf met je klachten aan de slag vanuit huis? Dat kan met Ehealth van Sensa Zorg. Op je eigen computer, op het moment dat het jou uit komt werk je aan oefeningen om je klachten te verminderen.

Onze online programma’s kun je thuis volgen. Je krijgt dan inloggegevens van je behandelaar en werkt in een volledig beveiligde omgeving. Ehealth wordt altijd aangeboden in combinatie met afspraken met je behandelaar. Dus ook als je gebruik maakt van Ehealth, blijf je je behandelaar gewoon zien. Hoe dit ingezet wordt overleg je altijd samen met je behandelaar.

We hebben online programma’s voor de behandeling van depressie, sociale fobie, dwangstoornissen, paniek en angst.

Intakeprocedure

1. Intakefase

Normaliter nemen we 45 minuten de tijd voor de intake. Zo nodig kiezen we ervoor om een verlengde intake van nog een 45 minuten in te plannen. Tijdens de intake nemen we een vragenlijst af, die als beginmeting dient en vergelijking materiaal is, tijdens het evaluatiemoment. Ook benaderen, we op basis van client toestemming, leerkrachten en partners als informanten. Op deze manier vormen we een volledig beeld van de problematiek.

2. Adviesfase

Nadat de hulpvraag, onderhoudende factoren, klachten tijdens de intakefase zijn verhelderd, wordt er een gesprek van half uur gepland met de regiebehandelaar (gz psycholoog), patiënt en de medebehandelaar. Ook wordt tijdens dit gesprek besproken op welke manier ‘naasten van de cliënt’ worden betrokken. Tijdens het gesprek wordt het advies aan de patiënt voorgelegd in overeenstemming met de patiënt wordt het plan gevormd en de gekozen behandelvorm, betrokken disciplines, de doelen, de tijdsduur en evaluatie momenten vast gelegd.

3. Uitvoerfase

Tijdens deze fase voeren we het eerder beschreven behandelplan uit, conform multidisciplinaire richtlijnen.

4. Evaluatie fase

Tijdens deze fase evalueren we de zesde sessie het plan en de vooruitgang middels gepaste vragenlijsten. ook vergelijken we de vragenlijst die in het begin is afgenomen, met de nieuwe afname om na te gaan of er vooruitgang is. Op deze manier kunnen we naast de beleving van de client op een objectieve wijze de vooruitgang vastleggen. Mocht er geen sprake zijn van vooruitgang plannen we een gesprek met de regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt om na te gaan welke factoren de vooruitgang belemmeren. Op basis van de factoren die de vooruitgang belemmeren kiezen we eventueel voor om het behandelplan aan te passen of door te verwijzen naar sggz.

5. Monitorende fase

Gedurende deze fase bespreken we de behaalde doelen en zetten we de terugval preventie in. Het contact brengen we terug naar 1 keer in de twee weken, om te monitoren of de patiënt de terugvalpreventie zelfstandig kan inzetten, zo niet ondersteunen we hierin voordat we het traject afsluiten.

6. Eindfase

Tot slot sturen we in overeenstemming met de client een brief naar de verwijzer, met de melding, dat het traject positief of negatief is afgesloten en welke diagnose en behandeling is toegepast. Vervolgens sluiten we het dossier af. Mocht het traject negatief afgesloten zijn, regelen we in samenwerking met de gemandateerde verwijzer een doorverwijzing en een geschikte plaatsing.

Verwijsbrief

Als u een verwijzing naar de gegeneraliseerde basis ggz heeft, kunt u contact met ons opnemen voor een intakegesprek. Bij de volwassenen is een verwijzing van de huisarts of specialist vereist. Bij minderjarigen (<18 jaar) kunnen meerdere personen of instellingen voor een verwijzing zorgen, zoals de huisarts, jeugdarts, schoolarts, psychiater, medisch specialist, kinderrechter, gecertificeerde instellingen zoals kinder- en jeugdbescherming, Nidos of de wijkteams. De verwijsbrief kunt u meenemen naar het intakegesprek of laten faxen naar 023-7370331 t.a.v. GGZ Sensa.

Wat neemt u mee naar het intakegesprek?

 • De verwijsbrief;
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Zorgpas (alleen bij volwassenen);
 • Medicatielijst.

Dit gesprek duurt één tot anderhalf uur.

Inzicht in uw problematiek

Tijdens het intakegesprek vertelt u over uw klachten en verwachtingen. De hulpverlener zal u aanvullende vragen stellen om uw hulpvraag te verhelderen.

Vervolg

Ons behandelteam onderzoekt tijdens de intakefase de vooraanstaande klachten die uw dagelijks functioneren belemmeren. Bij een generalistische behandeling is er geen sprake van een uitgebreide diagnosefase. Hierdoor gaan wij snel over naar het aanpakken en veranderen van de patronen die uw klachten in stand houden.

Behandeladvies

Na het intakegesprek volgt het adviesgesprek waarin de behandelaar zijn/haar bevindingen met u deelt en de (voorlopige) diagnose bespreekt. Tevens wordt besproken welke behandelmogelijkheden er zijn en welke hulp het beste bij u past. Indien u akkoord gaat met de diagnose en openstaat voor een behandeling bij ons, zal het behandeltraject gestart worden.

Behandelplan

Er wordt samen met u een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierin staan de beoogde behandeldoelen helder vermeld, naast de verwachte tijdsinvestering en inzet van onze specialisten.

Wachttijden

De wachttijden kunnen per regio verschillen. In principe heeft GGZ Sensa geen wachttijden, echter kan het voorkomen dat een gewenste behandelaar vol zit. Bij zulke gelegenheden hanteren wij een wachttijd van maximaal 2 weken.

Ten allen tijden voldoen we aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website leest u meer hierover. Voor meer informatie over onze wachtlijsten kunt u contact opnemen met ons door te bellen naar 0852733263 of via de contactformulier op onze contactpagina.

Kosten en Vergoedingen

Diverse instanties vergoeden voor een (groot) deel de kosten van uw behandeling. Dit zijn uw zorgverzekeraar, uw gemeente, of justitie. U betaalt in ieder geval uw eigen risico. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar vergoedt voor een (groot) deel de kosten van uw behandeling. Deze kosten moeten dan wel binnen de basis- of aanvullende verzekering vallen. Hiervoor heeft u een geldige verwijsbrief nodig.

De basisverzekering vergoedt:

 • Basis GGZ. Dit is inclusief de eerstelijnspsycholoog en een behandeltraject (e-health)
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater.

Gemeente

Uw gemeente vergoedt grotendeels de kosten als u een indicatie heeft voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en/of Jeugdzorg.

Annulering/No Show

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Wij vragen u dan uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te wijzigen. Dit is kosteloos. Dit geldt voor alle afspraken op onze vestigingen, inclusief de telefonische afspraken.

No show tarieven

Indien afspraken binnen 24 uur voor aanvang worden geannuleerd, brengen we een no show tarief bij jou in rekening. De kosten behorende bij dit no show bedragen € 65,- bij een individueel contact en € 32,50 bij een telefonische afspraak.

Hoe kunt u afzeggen?

Het maken, afzeggen of wijzigen van een afspraak kan telefonisch (0852733263) of via de contactformulier op onze contactpagina. Vergeet niet je naam, geboortedatum, naam van je behandelaar en de datum van de afspraak te vermelden. Uw behandelaar neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor het maken van een nieuwe afspraak.

Clienttevredenheid over GGZ

De CQ-Index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Volgens de cliënten van Sensa Zorg zijn dit de sterkste punten van de ggz afdeling:

 • De korte wacht tijden;
 • De behandelaar neemt cliënt serieus en legt zaken duidelijk uit, om vervolgens samen tot een beslissing te komen;
 • De behandelaar heeft kennis over de normen, waarden en taal en toont voldoende empathie in de bejegening;
 • Goede informatieverschaffing door behandelaar over ondersteuningsmogelijkheden;
 • De behaalde behandeldoelen;
 • De goed gestructureerde uitvoering van de behandeling.

 

Als gemiddelde rapportcijfer heeft onze geestelijke gezondheidszorg in 2020 een 7,8 van haar cliënten gekregen.

De GGZ afdeling heeft voor de CQI schalen de volgende score gekregen (op eens schaal van maximaal 5.0).

 • Samen beslissen 4.8
 • Uitvoeren van behandeling 4.0
 • Bejegening 4.9
 • Bereikbaarheid behandelaar 3.8
 • Mogelijkheid betrekken familie of naasten 4.0

 

Om de bovenstaande scoren te behalen hebben we meerdere behandel materialen aangeschaft, het behandel proces verfijnd, hebben we collega’s in dienst genomen, die ruime ervaring hebben met intercultureel werken en hebben we meerdere protocollen ingevoerd om het proces meetbaar en eenduidig vorm te geven.

Onze streven is voor 2021 om een 8.8 te scoren. Om dit te behalen willen we de behandeltijd in korten. Momenteel is de behandeltijd gemiddeld zeven maanden. Dit willen we inkorten tot een periode van drie tot vijf maanden, door belemmerende factoren op te sporen en deze te verhelpen, door in het protocol op te nemen.

GGZ behandelaren / contactpersonen

IMG_7410
Ummu Gulsum Sureyya Kahveci – Yoldemir
Orthopedagoog / Cognitief gedragstherapeut / Schema therapeut / EMDR therapeut

Het bieden van behandeling betekent voor mij de levensvreugde van de cliënt behouden/vergroten. Dit maak ik gedurende de behandeling mogelijk door een vertrouwde en samenwerking gericht contact te bieden en evidence-based te behandelen.

Ik ben sinds 2015 werkzaam bij Sensazorg groep als een turks/nederlands/engels sprekende orthopedagoog/psycholoog. Mijn gehele loopbaan bestaat uit behandelen en begeleiden van jeugdigen en volwassenen. Ik heb kennis van verschillende soorten aandoeningen en heb ervaring in diverse behandelmethoden, zoals CGT, ACT, EMDR, Schematherapie en MBT.

Schermafbeelding 2019-05-16 om 21.08.39
Sahar Mohmand
Basis – psycholoog

Als psycholoog begeleid, adviseer en behandel ik onder supervisie van de GZ-psycholoog een brede doelgroep. De behandelingen die gehanteerd worden binnen Sensazorg zijn o.a. CGT, EDMR en Schematherapie. Ik vind het heel belangrijk om cliënten te helpen bij het stimuleren van een betere levenskwaliteit. En om daarnaast een stevige basis mee te geven om terugval te voorkomen. Ik spreek naast Nederlands ook Engels. Verder ben ik door mijn omgeving in aanraking gekomen met vele verschillende culturele achtergronden. Hierdoor kan ik me goed inleven in de verschillende culturele achtergronden van cliënten.