Kwaliteitsbeleid

  >    >  Kwaliteitsbeleid

Sensa Zorg is continu aan het verbeteren om zo voor kwaliteit te zorgen op alle vlakken in de organisatie. We vinden het belangrijk dat we kwaliteit leveren aan onze cliënten, maar ook aan onze medewerkers en samenwerkingspartners.

Ons kwaliteitsmanagement systeem (KMS) zorgt ervoor dat we kunnen blijven verbeteren. Dit doen we onder andere door de plan-do-check-act cyclus. Hierdoor voeren we niet alleen onze werkzaamheden uit, maar maken we ook plannen, kunnen we reflecteren/evalueren en ook weer bijstellen als dat nodig is.

Dit doen we door bijvoorbeeld;

  • Tevredenheidsonderzoeken te doen bij cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners
  • Interne en externe audits te houden
  • Cliëntenpanels te organiseren
  • Een intern systeem voor meldingen/signaleringen
  • Een klachtenprocedure
  • Een prospectieve risicoanalyse maken (zo kunnen we risico’s al op voorhand beperken)

We kunnen zo inzichtelijk maken waar we mogelijk kunnen verbeteren. En als blijkt dat bepaalde acties niet voldoende werken, dan onderzoeken we hoe dit komt en nemen we eventueel nieuwe maatregelen.

Leren en ontwikkelen vinden we belangrijk bij Sensa Zorg. Alle medewerkers krijgen dan ook de kans om zich professioneel te ontwikkelen. Ook zijn er volop mogelijkheden voor scholing en krijg iedereen supervisie en werkbegeleiding.

Kwaliteitskeurmerk ISO 9001

Onze kwaliteit van dienstverlening laten we jaarlijks toetsen door extern certificeringsbureau Lloyds. Sensa Zorg voldoet aan alle kwaliteitsnormen en daarom mogen wij het ISO-certificaat voeren.

Privacy en AVG

Sensa Zorg slaat om verschillende redenen gegevens op. Daarbij voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie bekijk ons privacyreglement.