(Specialistische) Jeugdhulp

  >    >  (Specialistische) Jeugdhulp

Sensa Zorg biedt bevestigende en respectvolle hulp en begeleiding aan gezinnen, die past bij de culturele achtergrond, afkomst, geloof of geaardheid. We vinden het belangrijk om samen met de gezinsleden, jong en oud, te werken aan verbetering van de kwaliteit van leven, deze in stand te houden, herstellen of te bevorderen.

Begeleiding en hulp

Het opvoeden van kinderen en jongeren naast het werk en andere sociale verplichtingen vormt een dagelijkse uitdaging. Deze kan ontaarden in dagelijkse zorg of in een probleem dat de opvoeder/verzorger niet kan overzien. Daardoor kunnen spanningen in een gezin flink oplopen. Sensa Zorg kan uitkomst bieden in deze gezinnen wanneer één of meerdere kinderen geïndiceerd zijn voor pedagogische ondersteuning en/of begeleiding.

Onze hulp kan variëren van individuele schoolbegeleiding tot structuur aanbrengen in de dag totdat het kind naar bed gaat. Ook hulp bij het zoeken naar geschikte vrijetijdsbestedingen en het begeleiden hierin, ziet Sensa Zorg als een belangrijke taak. De hulpvraag van het gezin bepaalt uiteindelijk hoe de ondersteuning eruit gaat zien. In overleg met het cliëntsysteem wordt een zorgplan gemaakt met een te behalen resultaat.

De hulp is erop gericht om de cliënt te stimuleren in de opvoedkundige, sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling. Dit doen wij vanuit een systeemgerichte benadering.

Sensa Zorg richt zich onder andere op:

 • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheid;
 • Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Stimuleren van de motorische en/of cognitieve ontwikkeling;
 • Opbouwen van een positief zelfbeeld;
 • Aanbrengen van structuur;
 • Reguleren van het dagelijkse ritme;
 • Leren omgaan met vrijheden, regels en grenzen;
 • Bewuste keuzes leren maken.

Wij gebruiken de volgende methoden:

 • Triple P (Positif Parenting Program);
 • Families First;
 • IAG (Intensieve Ambulante gezinsbegeleiding);
 • Contextuele gezinsbegeleiding.

Professionele begeleiding

Bij Sensa Zorg werken deskundige en enthousiaste medewerkers die ervaring hebben met doelgroepen waarmee wij werken en als jeugd- en gezinsprofessional bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd zijn. Wij beschikken over een deskundig team met ervaring in verschillende disciplines. De zorgconsulent bespreekt met u de hulpvraag en de gezinsprofessional stelt samen met de cliënt de doelen op.

Deze doelen worden vastgelegd in een zorgplan. Aan de hand hiervan zal de hulpverlening starten. Na enkele maanden vindt er een evaluatie plaats om de hulpvraag opnieuw te bespreken en waar nodig bij te stellen.

Aanmeldroute

Gedurende het hulpverleningsproces staat het kind centraal maar zullen ook de ouders een belangrijke rol spelen.

 • Consultatie/Vooraanmelding

  Wij werken dus alleen met consultatie vooraf! Zo kunnen we anoniem de casus met verwijzer bespreken en dan al een anamnese maken of de hulpvragen passen bij ons hulpaanbod. Zorgconsulent tijdens deze consultatie vraagt alle nodige informatie en hulpvragen uit, middels de richtlijnen van de “Vooraanmelding”.

 • Matching

  De Zorgconsulent bespreekt daarna de casus met de Senior van de regio om samen tot een goede match met een hulpverlener uit het team te komen. Wij hebben een multidisciplinair team en werken daarom met een matching systeem. Wij gaan daarom alleen akkoord met een aanmelding als we ook een passende hulpverlener hebben die aan de doelen kan werken.

 • Koppeling

  Als we een goede match hebben brengt de zorgconsulent u middels een “Koppelmail” in contact met desbetreffende hulpverlener. U krijgt hierna ook een “Welkomstmail” van de Senior. De Senior is bij al onze cliënten op de achtergrond aanwezig en u kunt voor vragen, opmerkingen of klachten direct de senior benaderen. Dit zorgt voor kortere lijnen en snellere afhandeling van zaken.

 • Warme Overdracht

  Verwijzer maakt samen met het gezin een afspraak met de hulpverlener voor een Warme Overdracht. Tijdens de Warme Overdracht wordt middels “Formulier Warme Overdracht” de belangrijkste punten rondom de cliënt/het gezin besproken. Deze eerste afspraak is geheel vrijblijvend. Zo willen we dat ouders/cliënt op een laagdrempelige manier kennis maken met ons.

 • Indicatie

  Indien ouders/cliënt na de kennismaking akkoord gaan met onze hulpverlening, moet er een geldige indicatie komen. Zodra deze binnen is (of per mail bevestigd wordt dat het er aankomt) wordt er door de hulpverlener een vervolgafspraak gemaakt met cliënt. Hiervoor heeft de hulpverlener een akkoord nodig van de zorgconsulent in samenspraak met de senior.

 • Intake/Start hulpverlening

  Tijdens het 2de gesprek wordt er door de hulpverlener een uitgebreide intake afgenomen middels een “Aanmeld- & Intakeformulier”. De eerste 4 a 6 weken gaan de hulpverleners aan de slag met de intake, een observatie en een anamnese. Na 4 a 6 weken wordt er een gezinsplan gemaakt en worden doelen vastgelegd. Hiervoor werken we met het systeem Nedap.

Sensakaart

Wij bieden professionele hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen. Vind hulp in jouw regio via de zoekbalk op de kaart. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de zorgconsulent van jouw regio.

Wachttijden

De wachttijden voor ambulante ondersteuning wijken af bij aanmeldingen m.b.t. cultuuraspect, taalbarrière etc. Voor nadere info hierover kan de zorgconsulent van betreffende regio benaderd worden. Via de Sensakaart vind je de contactgegevens van de zorgconsulenten per regio.