Wie zijn wij?

  >  Wie zijn wij?

Wij zijn Sensa Zorg! Een team van 150 zorgprofessionals, met ‘roots’ in meer dan 30 culturen. Of het nu gaat om GGZ of Ambulante Ondersteuning van volwassenen of jeugdigen, WMO of (specialistische) jeugdhulp in (achterstand) wijken: Sensa Zorg is breed inzetbaar, íntrinsiek gemotiveerd en deskundig met passie voor het hulpverleners vak!

Vanuit 10 regio’s* in Nederland bieden wij vanaf 2009 specialistische hulpverlening aan, welke het  verschil maakt voor onze cliënten binnen onze multiculturele  samenleving.

Het groene Sensa’tieve Zorg Team staat voor hecht en hartstochtelijk met focus op diversiteit in cultuurverschillen, geloofsovertuigingen, geaardheid en opvattingen. Bij Sensa Zorg geldt, hoe meer diversiteit hoe beter en kun je vanuit elke culturele achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid echt je zelf zijn. Pas wanneer je je zelf bent en dat een ander ook laat zijn, kun je als team je talenten optimaal benutten en verder groeien als mens en professional met elkaar. Op die manier vormt Sensa Zorg als team een ijzersterk geheel met meer dan 30 verschillende culturele achtergronden en behandelt Sensa Zorg cliënten met ‘roots’ uit meer dan 40 culturen. Sensa Zorg spreekt niet over diversiteit en inclusiviteit, wij ZIJN het! 

*Regio’s Den Bosch, Breda, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Friesland, Utrecht en Gooi en Vechtstreek.

muslim-woman-with-friend-RDAN2GE

Visie op hulpverlening:

Voor Sensa Zorg bestaat de basiswaarde van een samenleving en ook het verlenen van goede zorg uit Sensa: het gevoel.

In onze hulpverlening neemt Sensa Zorg het gevoel als maatstaf. Hoe voelt iemand zich? Wat is ‘normaal’ voor iemand met een andere cultuur, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur of opvatting? Hoe kunnen wij hierin de verbindende factor in zijn als Sensa Zorg? Wij laten ons, naast feitelijke waarheden en evidence based onderzoeken, ook leiden door sensitieve gevoelsmatige waarnemingen.

Vanuit onze kijk- werk- en leefwijze en ervaring hebben wij gezien dat elk mens begrepen wil worden en gevoelens wil uiten. Het eigen referentiekader is de bepalende factor voor het vervolg van handelen. Doordat wij aansluiten op dit referentiekader en het gevoel en begrip hebben voor iemands culturele achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid en focus hebben en houden op hun eigenwaarde en talenten is onze hulpverlening uiterst effectief bij cliënten met diverse trauma’s en problematieken.

Veel van onze cliënten komen uit een ander land met een andere maatschappelijke-, culturele-, geloofs- of familiaire context en proberen hun draai te vinden in de Nederlandse samenleving. Dat zorgt voor talrijke uitdagingen en ogenschijnlijk onoplosbare problemen en uitdagingen. Onze begeleiding kenmerkt zich door groene, (cultuur) sensa’tieve hartstochtelijke hulpverlening, die deskundig is en resultaatgericht.

Wij zijn principieel divers en inclusief en overtuigd sensa’tief. Ruimte geven aan en aansluiten op de verschillende leefwerelden zit in het DNA van Sensa Zorg. Divers vanwege de meer dan 30 verschillende achtergronden van onze intrinsiek gemotiveerde zorg professionals en de verschillende methodieken die Sensa Zorg hanteert. Sensa’tief om (verborgen) vooroordelen tegen te gaan, bewustzijn te creëren en bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen mag er zijn en telt mee.

Missie in hulpverlening

Sensa Zorg is intrinsiek gemotiveerd om Groene-,  Sensa’tieve-, Hartstochtelijke Zorg te verlenen aan zijn of haar cliënten!

Kernwaarden van onze hulpverlening

Groen

Daar de natuur een positief effect heeft op onze fysieke- en mentale gezondheid, nemen wij de natuur als uitgangspunt bij diverse vormen van zorgverlening voor onze Sensa Zorg cliënten!

Sensa’tief*

Een ‘Sensa’tieve benadering staat voor een benadering waarbij Sensa Zorg door alle cultuurverschillen, geloofsovertuigingen, geaardheid, opvattingen, trauma’s en problematiek heen kijkt naar hoe de mens is als individu en hoe elke Sensa Zorg cliënt met hulp een eigen plek in de samenleving kan vinden en verdiend.

Hartstochtelijk

Passievolle medewerkers die (vaak) vanuit hun eigen ervaringen in de maatschappij intrinsiek gemotiveerd zijn zorg te willen verlenen vanuit hun hart en onbevooroordeeld werken aan de eigenwaarde en talenten van Sensa Zorg cliënten.

*Betekenis van het woord Sensa en Sensa’tief

Het begrip Sensa’tief is afgeleid van het woord sensitief (ie: inlevingsvermogen in de gevoelens en overtuigingen van anderen). Sensativiteit staat voor een benadering waarbij je zonder vooroordelen op een sensitieve manier omgaat met mensen en diens levenswijze en gedachten. Een ‘Sensa’tieve benadering staat voor een benadering waarbij Sensa Zorg door alle cultuurverschillen, geloofsovertuiging, geaardheid, opvattingen, trauma’s en problematiek heen kijkt naar hoe de mens is als individu en hoe iedereen een eigen plek in de samenleving kan vinden. Vanuit deze benadering zet je mensen in hun kracht zodat ze beter hun eigen waarde en talenten kunnen ontdekken. De zorg is onbevooroordeeld en inclusief, hartstochtelijk en vertrouwd en staat voor bewustwording, empathie, geborgenheid en intense waarneming.

Het begrip ‘Sensa’tief is geïntroduceerd door de Sensa Zorg en representeert de kijk-, leef- en werkwijze van de organisatie.

Contact

Meer weten over ons hulpaanbod? Neem contact met ons op. Je kunt ons bellen, mailen of onderstaand contactformulier invullen. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Aanmelden?