Sensatieve methodiek

  >    >  Sensatieve methodiek

Goede zorg begint met een totaaloverzicht van de situatie van de client om zodoende zowel de krachtdomeinen als de hulpvragen in kaart te kunnen brengen. Met het oog op dit doel is de Culturele Anamnese voor de Jeugd (CAJ) ontwikkeld. De CAJ van Sensa Zorg voor ambulante jeugdhulp is bedoeld om een totaalbeeld te krijgen van de cliënt en diens situatie. De opvoedingssituatie, de relevante context van verschillende leefgebieden, de migratiecontext als dat van toepassing is, de voorgeschiedenis en de eerder hulpverlening worden allemaal in kaart gebracht. Het instrument is algemeen toepasbaar, intercultureel en kenmerkt zich door visualisatie van de resultaten. Visualisatie van de resultaten gebeurd aan de hand van een boom in kleur en waardes. Kleuren variëren van groen naar rood en waardes tussen 1 en 5. Groen en waarde 1  betekent dat het goed gaat op dat domein en rood met waarde 5 dat er aan dat domein gewerkt moet worden. Het doel van visualisatie is het verkrijgen van inzicht in de problematiek en overzicht van de complexiteit van factoren. Tevens zal visualisatie van de resultaten de communicatie tussen hulpverlener en client, alsook met (externe) collega’s vergemakkelijken.

Naast de CAJ wordt er ook gebruik gemaakt van de Supergenogram. Deze is ontwikkeld om naast het systeem van de jeugdige ook diens netwerk in kaart te brengen. Aan de hand van deze Supergenogram kan in één oogopslag gezien worden wie in het systeem en netwerk van de jeugdige een positieve, negatieve dan wel een neutrale invloed heeft.

Gebruik makend van de krachtdomeinen uit de CAJ en de positieve relaties uit de Supergenogram, kan er gewerkt worden aan de hulpvragen om zodoende de jeugdige in zijn/haar kracht te zetten.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@culturelezorg.nl