Wachttijden

  >    >  Wachttijden

Algemeen

Sensa Zorg doet haar uiterste best de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

GGZ

Hieronder vindt u een overzicht van de intakewachttijd en behandelingswachttijd voor GGZ Sensa:

 

Regio Wachttijd tot intake Wachttijd tot behandeling
Amsterdam 24 weken 2 weken
Haarlem 24 weken 2 weken
Almere 16 weken 2 weken
Brabant 8 weken 2 weken
Den Haag 14 weken 2 weken

*Afhankelijk van taal en nodige expertise/deskundigheid

Voor nadere info kun je terecht bij de zorgconsulent van GGZ genaamd Hilal Duru (h.duru@sensazorg.nl) – 06 34492525.

Ambulante ondersteuning

De wachttijden voor ambulante ondersteuning wijken af bij aanmeldingen m.b.t. cultuuraspect, taalbarrière etc. Voor nadere info hierover kan de zorgconsulent van betreffende regio benaderd worden. Hieronder vind je de zorgconsulenten per regio:

Noord-Holland Noord en Flevoland:

Latifa Atmani
l.atmani@sensazorg.nl
06 34 49 25 26

Brabant, Amstelland/Meerlanden en Zaanstreek/Waterland:

Selma Kotan
s.kotan@sensazorg.nl
06 47 48 78 51

Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer:

Hilal Duru
h.duru@sensazorg.nl
06 34 49 25 25

Rotterdam en Zuid-Holland Zuid:

Naima Metalsi
n.metalsi@sensazorg.nl
06 39 04 81 76

Den Haag, Zuid-Holland & Holland/Rijnland:

Naima Metalsi
n.metalsi@sensazorg.nl
06 39 04 81 76

Ten allen tijden voldoen we aan de regelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op hun website lees je hier meer over.