Ambulante ondersteuning volwassen

  >    >  Ambulante ondersteuning volwassen

Sensa Zorg biedt ondersteuning aan volwassenen met een andere culturele afkomst dan de Nederlands, die niet goed in staat zijn om zelfregie en de regie over het leven te krijgen. Sensa Zorg houdt rekening met hun culturele achtergrond van cliënten en weet hiermee om te gaan.

Bovenstaande neemt niet weg dat volwassenen afkomstig uit Nederland ook welkom zijn.

Onze hulp is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënt, dit doen we met behulp van de Zelfredzaamheids-Matrix (ZRM) als uitgangspunt. Hierbij wordt gekeken naar de score op dat moment op de verschillende leefgebieden van de cliënt (inkomen, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie).

Met onze werkwijze boeken wij succes op o.a. het gebied van uitbreiden van netwerken, psycho-educatie in eigen taal, materiële en praktische ondersteuning, aansluiting vinden in de multiculturele samenleving, inburgeringtrajecten middels maatjesprojecten.

Begeleiding en hulp

Begeleider en cliënt werken samen aan de doelen die zijn vastgesteld in overleg met de gemeente waar men woont. Deze doelen zijn terug te vinden in de beschikking van de gemeente. De begeleider luistert naar de vragen en verhalen. Om de gestelde doelen te bereiken worden afspraken gemaakt. Naast het contact thuis kan er ook gebruik gemaakt worden van digitaal contact middels beeldbellen.

Aanmeldroute

 • Consultatie/Vooraanmelding

  Wij werken dus alleen met consultatie vooraf! Zo kunnen we anoniem de casus met verwijzer bespreken en dan al een anamnese maken of de hulpvragen passen bij ons hulpaanbod. Zorgconsulent tijdens deze consultatie vraagt alle nodige informatie en hulpvragen uit, middels de richtlijnen van de “Vooraanmelding”.

 • Matching

  De Zorgconsulent bespreekt daarna de casus met de Senior van de regio om samen tot een goede match met een hulpverlener uit het team te komen. Wij hebben een multidisciplinair team en werken daarom met een matching systeem. Wij gaan daarom alleen akkoord met een aanmelding als we ook een passende hulpverlener hebben die aan de doelen kan werken.

 • Koppeling

  Als we een goede match hebben brengt de zorgconsulent u middels een “Koppelmail” in contact met desbetreffende hulpverlener. U krijgt hierna ook een “Welkomstmail” van de Senior. De Senior is bij al onze cliënten op de achtergrond aanwezig en u kunt voor vragen, opmerkingen of klachten direct de senior benaderen. Dit zorgt voor kortere lijnen en snellere afhandeling van zaken.

 • Warme Overdracht

  Verwijzer maakt samen met het gezin een afspraak met de hulpverlener voor een Warme Overdracht. Tijdens de Warme Overdracht wordt middels “Formulier Warme Overdracht” de belangrijkste punten rondom de cliënt/het gezin besproken. Deze eerste afspraak is geheel vrijblijvend. Zo willen we dat ouders/cliënt op een laagdrempelige manier kennis maken met ons.

 • Indicatie

  Indien ouders/cliënt na de kennismaking akkoord gaan met onze hulpverlening, moet er een geldige indicatie komen. Zodra deze binnen is (of per mail bevestigd wordt dat het er aankomt) wordt er door de hulpverlener een vervolgafspraak gemaakt met cliënt. Hiervoor heeft de hulpverlener een akkoord nodig van de zorgconsulent in samenspraak met de senior.

 • Intake/Start hulpverlening

  Tijdens het 2de gesprek wordt er door de hulpverlener een uitgebreide intake afgenomen middels een “Aanmeld- & Intakeformulier”. De eerste 4 a 6 weken gaan de hulpverleners aan de slag met de intake, een observatie en een anamnese. Na 4 a 6 weken wordt er een gezinsplan gemaakt en worden doelen vastgelegd. Hiervoor werken we met het systeem Nedap.

Sensakaart

Wij bieden professionele hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen. Vind hulp in jouw regio via de zoekbalk op de kaart. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de zorgconsulent van jouw regio.

Wachttijden

De wachttijden voor ambulante ondersteuning wijken af bij aanmeldingen m.b.t. cultuuraspect, taalbarrière etc. Voor nadere info hierover kan de zorgconsulent van betreffende regio benaderd worden. Via de Sensakaart vind je de contactgegevens van de zorgconsulenten per regio.