Aanmeldroute

  >    >  Aanmeldroute
 • Consultatie/Vooraanmelding

  Wij werken dus alleen met consultatie vooraf! Zo kunnen we anoniem de casus met verwijzer bespreken en dan al een anamnese maken of de hulpvragen passen bij ons hulpaanbod. Zorgconsulent tijdens deze consultatie vraagt alle nodige informatie en hulpvragen uit, middels de richtlijnen van de “Vooraanmelding”.

 • Matching

  De Zorgconsulent bespreekt daarna de casus met de Senior van de regio om samen tot een goede match met een hulpverlener uit het team te komen. Wij hebben een multidisciplinair team en werken daarom met een matching systeem. Wij gaan daarom alleen akkoord met een aanmelding als we ook een passende hulpverlener hebben die aan de doelen kan werken.

 • Koppeling

  Als we een goede match hebben brengt de zorgconsulent u middels een “Koppelmail” in contact met desbetreffende hulpverlener. U krijgt hierna ook een “Welkomstmail” van de Senior. De Senior is bij al onze cliënten op de achtergrond aanwezig en u kunt voor vragen, opmerkingen of klachten direct de senior benaderen. Dit zorgt voor kortere lijnen en snellere afhandeling van zaken.

 • Warme Overdracht

  Verwijzer maakt samen met het gezin een afspraak met de hulpverlener voor een Warme Overdracht. Tijdens de Warme Overdracht wordt middels “Formulier Warme Overdracht” de belangrijkste punten rondom de cliënt/het gezin besproken. Deze eerste afspraak is geheel vrijblijvend. Zo willen we dat ouders/cliënt op een laagdrempelige manier kennis maken met ons.

 • Indicatie

  Indien ouders/cliënt na de kennismaking akkoord gaan met onze hulpverlening, moet er een geldige indicatie komen. Zodra deze binnen is (of per mail bevestigd wordt dat het er aankomt) wordt er door de hulpverlener een vervolgafspraak gemaakt met cliënt. Hiervoor heeft de hulpverlener een akkoord nodig van de zorgconsulent in samenspraak met de senior.

 • Intake/Start hulpverlening

  Tijdens het 2de gesprek wordt er door de hulpverlener een uitgebreide intake afgenomen middels een “Aanmeld- & Intakeformulier”. De eerste 4 a 6 weken gaan de hulpverleners aan de slag met de intake, een observatie en een anamnese. Na 4 a 6 weken wordt er een gezinsplan gemaakt en worden doelen vastgelegd. Hiervoor werken we met het systeem Nedap.