Sensa Zorg zoekt Mbo’ers in de vorm van ervaren Meertalige Multiculturele Ambulante Wmo collega’s voor de regio Flevoland o.a. Almere.

  >  Sensa Zorg zoekt Mbo’ers in de vorm van ervaren Meertalige Multiculturele Ambulante Wmo collega’s voor de regio Flevoland o.a. Almere.

Sensa Zorg zoekt Mbo’ers in de vorm van ervaren Meertalige Multiculturele Ambulante Wmo collega’s voor de regio Flevoland o.a. Almere.

Ambulante WMO Specialist

Vast | minimaal 24 en max 32 uur per week

Regio Flevoland

Is het jouw passie om multiculturele gezinnen vooruit te helpen in hun dagelijks leven en doe je niets liever dan dat? Wellicht is je familie ooit zelf ook geholpen door zo’n gepassioneerde Wmo collega, toen je (groot)ouders aankwamen in Nederland en voelt het nog altijd alsof die persoon het verschil voor jouw familie heeft gemaakt.

Onze Wmo professionals zijn intrinsiek gemotiveerd, multicultureel en passievol en qua kennis goed op orde in de Wmo hulpverlening en creatief in oplossingen. Hij of zij start met vertrouwen creëren, kan goed  luisteren, maar ook koers bepalen en doorpakken daar waar nodig en van tempo wisselen in de behandeling als het gezin daarom vraagt. Herken je je in deze omschrijving, dan zijn wij op zoek naar jou!

Spreek je nog een extra taal (naast Nederlands uiteraard) dan maakt dat jou voor Sensa Zorg heel speciaal. Daar wij onze gezinnen graag in hun eigen taal behandelen, waardoor ze zich comfortabeler voelen en je daardoor ook veel effectiever bent in de zorg en daardoor meer voldoening uit je werk haalt. Dat noemen we Sensa’tief werken! 

Sensa Zorg

Wij zijn Sensa Zorg! Een team van 110 zorgprofessionals, met ‘roots’ in meer dan 30 culturen. Of het nu gaat om GGZ of Ambulante Ondersteuning van volwassenen of jeugdigen, WMO of (specialistische) jeugdhulp in krachtwijken: Sensa Zorg is breed inzetbaar, íntrinsiek gemotiveerd en deskundig met passie voor het hulpverleners vak!

Landelijk bieden we binnen Nederland vanuit 15 regio’s* sinds 2009 specialistische hulpverlening aan, welke het  verschil maakt voor onze cliënten binnen onze multiculturele  samenleving.

Het groene Sensa’tieve Hulpverleners Team staat voor hecht en hartstochtelijk met focus op diversiteit in cultuurverschillen, geloofsovertuigingen, geaardheid en opvattingen. Bij Sensa Zorg geldt, hoe meer diversiteit hoe beter en kun je vanuit elke culturele achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid echt je zelf zijn. Pas wanneer je je zelf bent en dat een ander ook laat zijn, kun je als team je talenten optimaal benutten en verder groeien als mens en professional met elkaar. Op die manier vormt Sensa Zorg als team een ijzersterk geheel met meer dan 30 verschillende culturele achtergronden en behandelt Sensa Zorg cliënten met ‘roots’ uit meer dan 40 culturen. Sensa Zorg spreekt niet over diversiteit en inclusiviteit, wij ZIJN het! 

*Regio’s Den Bosch, Eindhoven, Breda, Rotterdam, Den Haag, Zuid Holland Zuid, Amsterdam, Zaanstreek, West-Friesland, Haarlem, Zuid Kennemerland, Alkmaar, Noord Holland Noord,  Friesland, Flevoland, Almere, Utrecht en Gooi en Vechtstreek.

Visie op hulpverlening

Voor Sensa Zorg bestaat de basiswaarde van een samenleving en ook het verlenen van goede hulpverlening uit Sensa: het gevoel.

In onze hulpverlening neemt Sensa Zorg het gevoel als maatstaf. Hoe voelt iemand zich? Wat is ‘normaal’ voor iemand met een andere cultuur, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur of opvatting? Hoe kunnen wij hierin de verbindende factor in zijn als Sensa Zorg? Wij laten ons, naast feitelijke waarheden en evidence based onderzoeken, ook leiden door sensitieve gevoelsmatige waarnemingen.

Vanuit onze kijk- werk- en leefwijze en ervaring hebben wij gezien dat elk mens begrepen wil worden en gevoelens wil uiten. Het eigen referentiekader is de bepalende factor voor het vervolg van handelen. Doordat wij aansluiten op dit referentiekader en het gevoel, begrip hebben voor iemands culturele achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid en focus hebben en houden op hun eigenwaarde en talenten is onze hulpverlening uiterst effectief bij cliënten met diverse trauma’s en problematieken.

Veel van onze cliënten komen uit een ander land met een andere maatschappelijke-, culturele-, geloofs- of familiaire context en proberen hun draai te vinden in de Nederlandse samenleving. Dat zorgt voor talrijke uitdagingen en ogenschijnlijk onoplosbare problemen en uitdagingen. Onze begeleiding kenmerkt zich door groene, (cultuur) sensa’tieve hartstochtelijke hulpverlening, die deskundig is en resultaatgericht.

De functie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). In overleg met de cliënt bepaalt de gemeente welke ondersteuning nodig is (bijvoorbeeld bij het wegwijs maken van Statushouders in Nederland, thuisbegeleiding, hulp bij het huishouden, participatie en dagbesteding), hoe dat geleverd wordt en door wie. De zorg waar iemand recht op heeft, wordt vastgelegd in een Wmo-beschikking. Een Wmo-beschikking wordt altijd afgegeven voor bepaalde tijd. Ook Sensa Zorg heeft Wmo beschikkingen en is op zoek naar collega’s deze uit te voeren.

Onze Multiculturele Ambulante Wmo specialisten zijn proactief, creatief, denken mee met de client en leveren maatwerk. Ze gaan veelal naar de client thuis om de Wmo beschikking uit te voeren. Je kijkt naar wat het beste aansluit bij de vraag van de client en werkt op basis van je gevoel. De regie ligt altijd bij de client zelf en samen maken jullie een helder plan van aanpak gericht op duurzame verbetering. Je maakt hierin je eigen professionele afwegingen, zo nodig in afstemming met je team. Je betrekt het eigen netwerk van de cliënt of de informele zorg. Je beoordeelt of je zelf de begeleiding kunt doen en schakelt indien nodig aanvullende zorg in.

Kortom, als Ambulante Wmo Specialist neem je de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van cliënten bij het ontwikkelen van vaardigheden in de thuissituatie.

Wat vragen we van jou?

  • Je hebt een afgerond relevant MBO Zorg Diploma, te weten:
  • MBO 4 SPW
  • MBO 4 Sociaal Cultureel Werk (SCW)
  • MBO 4 Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ)
  • MBO 4 Pedagogiek speciale doelgroepen, doelgroep Jeugd met een behandelcomponent

    Sollicitatieformulier