Jeugdhulp in Amsterdam

  >  kennisbank  >  Jeugdhulp in Amsterdam

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in haar gemeente, maar ze geeft deze hulp niet zelf. Dat doen de specialistische jeugdhulp organisaties. Als uw kind specialistische hulp nodig heeft kunt u dit bespreken met uw huisarts of een ouder- en kindadviseur. Ze kunnen u verwijzen naar een jeugdhulporganisatie in Amsterdam.

Wat doet een jeugdhulporganisatie

Een jeugdhulporganisatie helpt bij het vinden van de juiste jeugdhulp door verschillende vormen van jeugdhulp aan te bieden. Je maakt je als ouder bijvoorbeeld zorgen omdat je kind symptomen van depressie vertoont en je weet er geen raad mee. Je kunt een jeugdzorgorganisatie raadplegen en doorverwezen worden naar specialistische jeugdhulp. Ook kan een jeugdhulporganisatie naast jeugdhulp ook vormen van hulp aanbieden die niet onder de Jeugdwet vallen.

Jeugdhulp Amsterdam

Jeugdhulp organisatie Sensa Zorg

Sensa zorg biedt specialistische jeugdhulp in Amsterdam. We richten ons op gericht stimuleren van de cliënt in zijn sociaal emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling vanuit een systeemgerichte benadering. Er wordt onder andere gelet op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het opbouwen van positief zelfbeeld. Er wordt ondersteuning gegeven bij het aanbrengen van structuur en het dagelijkse ritme. Ook wordt er geholpen met het leren omgaan met regels en grenzen en daarentegen met het leren omgaan met vrijheden.

Sensa Zorg probeert deze ondersteuning te bieden met een aantal methodieken.

  • Sensa methodiek: Voor een goede aanpak bij (specialistische) jeugdhulp vergt een methodiek waarbij rekening wordt gehouden cultuursensitiviteit. Er wordt ernaar gestreefd om een goed beeld te krijgen van de cliënt, de opvoedingssituatie, de migratiecontext, het verleden en het leefgebied met als doel de juiste zorg te bieden die past bij de culturele achtergrond.
  • Tripple P: Ouders een positieve opvoedstijl aanleren zodat voornamelijk gedragsproblemen bij kinderen verminderen.
  • Families First: Crisis in een acute crisissituatie proberen op te lossen en zo de veiligheid in het gezin vergroten om dreigende uithuisplaatsing te voorkomen.
  • IAG (intensieve ambulante gezinsbehandeling): Deze methode is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen en het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders. Doel hiervan is dat kinderen thuis blijven wonen of terug kunnen naar huis.
  • Vechtscheiding: De focus op het kind richten en de ouders verantwoordelijk maken in hun rol als ouder tijdens de periode van echtscheiding, zodat deze periode geen schadelijke gevolgen heeft voor het kind.

Verzorgingsgebied jeugdhulp organisatie Sensa Zorg 

Jeugdhulp Amsterdam

Sensa Zorg biedt jeugdhulp niet alleen in Amsterdam aan. De hoofdvestiging van Sensa Zorg zit wel in Amsterdam.

Jeugdhulp in o.a. Noord-Holland, Haaglanden en Haarlemmermeer

Sensa Zorg biedt ook specialistische jeugdhulp aan in delen van Noord-Holland en Zuid-Holland. Bekijk hier onze volledige verzorgingsgebied.

Vragen over jeugdhulp in Amsterdam?

Heb je nog vragen over jeugdhulp en richtlijnen of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op.