Ambulant gezinsbegeleider

  >  Ambulant gezinsbegeleider

Buurtteams Amsterdam

Hulp nodig? Ga naar Buurtteam Amsterdam Heeft u moeite om rond te komen? Wilt u graag andere mensen ontmoeten? Moet u uw huis uit? Hebt u problemen door ziekte, een psychische aandoening of verslaving? Loopt het thuis even niet zo...

Van schooldirecteur in Syrië naar maatschappelijk werker in Nederland

  Khalil was schooldirecteur in Syrië maar moest vanwege de oorlog naar Nederland vluchten. Sinds hij in Nederland is heeft hij laten zien dat voor de gemotiveerde, harde werker alles mogelijk is. We zijn blij met onze nieuwe aanwinst en…

Sensa Zorg werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  In de wet (Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling) is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. Deze wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor diverse sectoren, waaronder jeugdzorg. Sensa Zorg…