Image Alt

(Specialistisch) Jeugdhulp

  >    >  (Specialistisch) Jeugdhulp

(Specialistisch) Jeugdhulp

Kinderen en jongeren kunnen door hun gedrag of beperking zorgen voor overbelasting en problematiek van uiteenlopende aard, waardoor spanningen in een gezin flink kunnen oplopen. Sensa Zorg kan hulp bieden in deze gezinnen wanneer één of meerdere kinderen geïndiceerd zijn voor pedagogische ondersteuning en/of begeleiding.

Onze hulp kan variëren van individuele schoolbegeleiding tot structuur aanbrengen in de dag totdat het kind naar bed gaat. Ook hulp bij het zoeken naar geschikte vrijetijdsbestedingen en het begeleiden hierin ziet Sensa Zorg als een belangrijke taak. De hulpvraag van kind en/of ouders bepaalt uiteindelijk hoe de ondersteuning eruit gaat zien en in overleg met de cliënt(en) wordt deze ondersteuning afgestemd.

De ondersteuning is erop gericht om de cliënt te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling. Dit doen wij vanuit een systeemgerichte benadering.

Wij richten ons o.a. op:

  • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheid;
  • Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Stimuleren van de motorische en/of cognitieve ontwikkeling;
  • Opbouwen van een positief zelfbeeld;
  • Aanbrengen van structuur;
  • Aanbrengen/verbeteren van het dagelijkse ritme;
  • Leren omgaan met regels en grenzen;
  • Leren omgaan met vrijheden;
  • Bewuste keuzes leren maken etc.

Wij doen dit met de volgende methodieken:

Middels het bieden van verschillende handvatten brengen wij de structuur en regelmaat aan die nodig is voor een optimale zelfontplooiing.
Gedurende dit gehele traject staat het kind centraal maar zullen ook de ouders een belangrijke rol spelen.

Nadat een intakegesprek heeft plaatsgehad met een zorgconsulent of senior gezinsbegeleider wordt de hulpvraag geanalyseerd en wordt de cliënt aan een vaste begeleider gekoppeld.

Na een observatieperiode van 2 weken wordt er een ondersteuningsplan opgesteld om zo gericht mogelijk te werken aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en/of volwassene. We werken met een vast dagprogramma dat verduidelijkt wordt d.m.v. pictogrammen en foto’s.

 

Door wie wordt deze ondersteuning verzorgd?

Bij Sensa Zorg werken deskundige en enthousiaste medewerkers die ervaring hebben met doelgroepen waarmee wij werken en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd zijn. Wij beschikken over een deskundig team met ervaring in verschillende disciplines. De zorgconsulent bespreekt met u de hulpvraag en de ambulant ondersteuner stelt samen met de cliënt de doelen op.

Deze doelen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Aan de hand hiervan zal de hulpverlening starten. Na enkele maanden vindt er een evaluatie plaats om de hulpvraag opnieuw te bespreken en waar nodig bij te stellen.

Wil je meer informatie?
Download dan onze onze folder:

We bieden deze zorg aan in:

Aanmeldroute Ambulante (Specialistische) Jeugdhulp

Als u een (mogelijke) aanmelding voor ons heeft kunt u bellen of mailen met de zorgconsulent van desbetreffende regio om de casus inhoudelijk te bespreken. Indien zorgconsulent niet aanwezig is wordt de casus door een collega geregistreerd en komt er een terugbelverzoek.

1. Consultatie/Vooraanmelding

Wij werken dus alleen met consultatie vooraf! Zo kunnen we anoniem de casus met verwijzer bespreken en dan al een anamnese maken of de hulpvragen passen bij ons hulpaanbod. Zorgconsulent tijdens deze consultatie vraagt alle nodige informatie en hulpvragen uit, middels de richtlijnen van de “Vooraanmelding”.

2. Matching

De Zorgconsulent bespreekt daarna de casus met de Senior van de regio om samen tot een goede match met een hulpverlener uit het team te komen. Wij hebben een multidisciplinair team en werken daarom met een matching systeem. Wij gaan daarom alleen akkoord met een aanmelding als we ook een passende hulpverlener hebben die aan de doelen kan werken.

3. Koppeling

Als we een goede match hebben brengt de zorgconsulent u middels een “Koppelmail” in contact met desbetreffende hulpverlener. U krijgt hierna ook een “Welkomstmail” van de Senior. De Senior is bij al onze cliënten op de achtergrond aanwezig en u kunt voor vragen, opmerkingen of klachten direct de senior benaderen. Dit zorgt voor kortere lijnen en snellere afhandeling van zaken.

4. Warme Overdracht

Verwijzer maakt samen met het gezin een afspraak met de hulpverlener voor een Warme Overdracht. Tijdens de Warme Overdracht wordt middels “Formulier Warme Overdracht” de belangrijkste punten rondom de cliënt/het gezin besproken. Deze eerste afspraak is geheel vrijblijvend. Zo willen we dat ouders/cliënt op een laagdrempelige manier kennis maken met ons.

5. Indicatie

Indien ouders/cliënt na de kennismaking akkoord gaan met onze hulpverlening, moet er een geldige indicatie komen. Zodra deze binnen is (of per mail bevestigd wordt dat het er aankomt) wordt er door de hulpverlener een vervolgafspraak gemaakt met cliënt. Hiervoor heeft de hulpverlener een akkoord nodig van de zorgconsulent in samenspraak met de senior.

6. Intake/Start hulpverlening

Tijdens het 2de gesprek wordt er door de hulpverlener een uitgebreide intake afgenomen middels een “Aanmeld- & Intakeformulier”. De eerste 4 a 6 weken gaan de hulpverleners aan de slag met de intake, een observatie en een anamnese. Na 4 a 6 weken wordt er een gezinsplan gemaakt en worden doelen vastgelegd. Hiervoor werken we met het systeem Nedap.

U heeft intussen contact met hulpverlener. Frequentie hiervan kan onderling afgestemd worden. Standaard evalueert onze hulpverlener om de 3 maanden. De hulpverlener kan ook door u gevraagd worden voor evaluatiegesprekken of MDO overleggen. Deze wonen wij graag bij.

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor zorg of consultatie? Neem nu contact op via de knop hiernaast!