Intensieve ambulante gezinsbehandeling

  >  kennisbank  >  Intensieve ambulante gezinsbehandeling

Ambulant betekent zonder dat de cliënt wordt opgenomen in een instelling dus in dit geval behandeling thuis. Het is een intensieve behandeling, omdat het hele gezin bij de behandeling wordt betrokken waarbij er verwacht wordt dat het hele gezin meewerkt. Het hele gezin is in staat om nieuw gedrag aan te leren. Het probleemgedrag van het kind heeft meestal ook een relatie met de context waarin het kind opgroeit.

Wat is intensieve ambulante gezinsbehandeling-begeleiding?

Intensieve ambulante gezinsbegeleiding is een behandeling gericht op gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar die meerdere complexe problemen hebben. Deze gezinnen zijn meestal niet goed in staat om zelfregie en de regie over het leven van het kind te krijgen. Belangrijk bij deze gezinnen is dat er wordt gezocht naar oplossingen waarbij kinderen thuis kunnen blijven of opnieuw thuis kunnen wonen. 

Intensieve ambulante gezinsbehandeling Wat is intensieve ambulante gezinsbegeleiding Wat is intensieve ambulante gezinsbehandeling

Doel bij intensieve ambulante gezinsbegeleiding

 • Het streven naar verbetering van onderlinge communicatie in het gezin.
 • Het versterken van opvoedvaardigheden en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
 • Gedragsproblemen van kinderen verminderen.
 • Het sociaal netwerk meer betrekken bij het gezin.
 • Het verhogen van de zelfredzaamheid door bijvoorbeeld psycho-educatie in eigen taal, materiële en praktische ondersteuning en door het uitbreiden van netwerken.
 • Ondersteuning bieden bij maatschappelijke participatie.
 • Stimuleren van vaardigheden voor activiteiten in het dagelijks leven.

Doelgroep bij intensieve ambulante gezinsbegeleiding

Het gaat bij intensieve ambulante gezinsbegeleiding om gezinnen die te maken hebben met meerdere complexe problemen en zijn meestal moeilijk te bereiken, omdat ze niet toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het gaat om gezinnen met kinderen die tussen de 0 en 23 jaar oud zijn.

Aanpak

 • Op de culturele achtergrond inspelen van cliënten en weten hoe je hiermee omgaat.
 • Het analyseren en ordenen van de problemen in het gezin met een cultuur sensitieve houding
 • Samen met het hele gezin doelen opstellen en samen aan die doelen werken.
 • De hulpverlener werkt aan het opbouwen van een goede werkrelatie en het motiveren van de gezinsleden.
 • Voortdurend aandacht geven aan de veiligheid van de kinderen.

Intensieve ambulante jeugdhulpverlening bij specialistische jeugdhulp

Wanneer kinderen en jongeren door hun probleemgedrag of beperking zorgen voor problemen in het gezin, kan er met behulp van specialistische jeugdhulp hulp aangeboden worden. Hierbij gaat het om gezinnen met een of meerdere kinderen die behoefte hebben aan pedagogische ondersteuning en begeleiding. Een van de methodieken die hierbij toegepast worden is Intensieve ambulante gezinsbehandeling.

Vragen over intensieve ambulante jeugdhulpverlening?

Heb je nog vragen over intensieve ambulante jeugdhulpverlening of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op.