Soorten jeugdhulp

  >  kennisbank  >  Soorten jeugdhulp

Met de invoering van de nieuwe jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de verschillende soorten jeugdhulp. Jeugdhulp kan verdeeld worden in drie groepen waarbij het gaat om alle ondersteuning, begeleiding, hulp en (ver)zorg(ing) aan jeugdigen en hun ouders.

Soorten jeugdhulp

Ondersteuning bij (problemen bij) de opvoeding

Jeugdhulp bij de opvoeding

Ouders kunnen behoefte hebben aan hulp bij het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. In Amsterdam zijn er Ouder- en Kindcentra (OKC) waar ouders terechtkunnen voor specifieke ondersteuning en jeugdhulp bij lastige problemen tijdens het opvoeden. Hier kunnen ze deelnemen aan activiteiten en cursussen over opgroeien, opvoeden, emotionele-sociale ontwikkeling, omgang met lastige situaties en voor heel veel andere problemen die te maken hebben met het opvoeden.

Jeugdbescherming Amsterdam

Jeugdbescherming Amsterdam is verantwoordelijk voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Ouders kunnen bij jeugdbescherming Amsterdam zowel terecht voor vrijwillige ondersteuning bij opvoedhulp en opgroei hulp als bij gedwongen ondersteuning. 

– Ambulante jeugdhulp

Als er problemen zijn in het gezin tussen ouders en kinderen kun je thuis jeugdhulp krijgen. Met ambulante jeugdhulp kunnen ouders begeleid worden en pedagogische ondersteuning krijgen.

– Verblijf in een jeugdinstelling

Jongeren met uiteenlopende problemen verblijven bij deze vorm van jeugdhulp vrijwillig of gedwongen, (tijdelijk) in een jeugdinstelling.

– Gesloten jeugdhulp bij ernstige problemen

Deze vorm van jeugdhulp wordt jeugdzorgplus genoemd die wordt gegeven aan kinderen en jongeren die niet geschikt zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Wanneer zij niet behandeld worden kunnen ze een risico vormen voor zichzelf en hun omgeving.

– Pleegzorg

Hierbij wordt de opvoeding en verzorging van jongeren of kinderen (tijdelijk) door pleegouders gedaan. deze pleegzorg kan alleen tot stand komen in overleg met de ouders, het kind en hulpverleners.

Geestelijke gezondheidszorg

JGGZ

Kinderen en jongeren tot 18 jaar met ggz- gerelateerde problematiek kunnen terecht bij JGGZ. Dus JGGZ is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. De JGGZ is heel breed en je kunt bijvoorbeeld denken aan bijvoorbeeld angsten, psychische stoornis, depressiviteit, agressief gedrag of zelfs voor een intensieve begeleiding bij dyscalculie of dyslexie. De kinderen en jongeren zullen bij JGGZ begeleidt en geholpen worden door psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen.

Ondersteuning voor kinderen en jongeren met een beperking

Jeugdhulp voor kinderen en jongeren met een beperking

Kinderen en jongeren met een beperking krijgen ondersteuning en begeleiding. Het gaat om kinderen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Ook kinderen met een ontwikkelingsstoornis vallen hieronder. Je kunt bij deze jeugdhulp denken aan ondersteuning thuis, dagbesteding, begeleiding op school en na schooltijd of een logeeropvang.

Jeugdhulp voor kinderen en jongeren met een ernstige beperking

Kinderen en jongeren met een ernstige beperking hebben de hele dag behoefte aan intensieve zorg en toezicht. Bij deze jeugdhulp gaat het om kinderen en jongeren die te maken hebben met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen.

Vragen over jeugdhulp?

Heb je nog vragen over jeugdhulp en richtlijnen of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op.