Sensa Zorg

  >  Nieuws   >  Hoe onderscheid Sensa Zorg zich van andere zorginstellingen op het gebied van passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ)?

Hoe onderscheid Sensa Zorg zich van andere zorginstellingen op het gebied van passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ)?

Ruim veertig procent van de Nederlandse bevolking krijgt ooit te maken met problemen van psychische aard. Het is belangrijk dat deze mensen passende geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgen. Wanneer mensen belast raken door een geestelijke aandoening is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Bij lichtere vormen van psychische problemen zal de huisarts hulp bieden in samenwerking met praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH GGZ). Wanneer dit niet voldoende is, kan de cliënt verwezen worden naar de basis- of gespecialiseerde GGZ. Als de problemen van complexer of ernstiger aard zijn kan de cliënt doorverwezen worden naar de specialistische GGZ.

Hierbij is er meestal behoefte aan een intensieve behandeling en ambulante zorg van gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook is het belangrijk dat deze cliënten geholpen worden met het bevorderen van de leefbaarheid, sociale samenhang en het regelen van passende ondersteuning. Er zijn verschillende zorginstellingen die passende hulp proberen te bieden maar waarom zouden we op het gebied van GGZ juist voor Sensa kiezen?

Wat is Sensa Zorg?

Sensa Zorg is een zorginstelling die er is voor iedereen en staat voor klantgerichte zorg die past bij iedere client met of zonder migratieachtergrond. Sensitiviteit voor de identiteit en persoonlijke omstandigheden is cruciaal om ieder cliënt beter te kunnen begrijpen. Om een goed beeld te krijgen van de cliënt, de opvoedsituatie, de context van verschillende leefgebieden en de migratiecontext heeft Sensa Zorg een methode ontwikkeld, de sensatieve methode. Hiermee probeert Sensa Zorg ook aandacht te geven aan de inwoners die obstakels vinden om deel te nemen aan de samenleving. Sensa Zorg staat open voor het bieden van hulp aan een ieder die zorg nodig heeft, ongeacht culturele achtergrond en etniciteit. De specialisatie van Sensa Zorg ligt voornamelijk in het bieden van verschillende soorten zorg zoals specialistische jeugdhulp en ambulante jeugdhulp aan cliënten van niet-westerse afkomst in hun eigen taal en cultuur. Sensa Zorg is gespecialiseerd in het bieden van ketenzorg dus doelgericht zorg gericht op de behoeften, aan voornamelijk de multiculturele doelgroep. Zo heeft  Sensa Zorg het eerste woonzorgcentrum voor een niet-westerse doelgroep in Noord-Holland geopend. Verder is Kraamzorg Anne Noord Holland de eerste multiculturele kraamzorginstelling van Noord Holland. Daarnaast biedt Sensa Zorg Jeugd-GGZ aan. Verder biedt Sensa Zorg GGZ voor volwassenen in de eerste lijn aan en Begeleiding Volwassenen en Jeugd. Dit maakt Sensa Zorg de expert op het gebied van “interculturele zorg” en heeft ook ruime kennis van de multiculturele doelgroep.

Meerwaarde met behulp van laagdrempeligheid

Het (her)kennen van en rekening houden met de waarden en normen van diverse culturen en religies en het spreken van dezelfde taal, zorgen ervoor dat Sensa Zorg laagdrempelig is voor cliënten. Daarnaast is Sensa Zorg aanwezig bij interculturele bijeenkomsten en evenementen om laagdrempeligheid te blijven waarborgen. Rekening houden met de belevingswereld van haar cliënten en zich proberen in te leven, zorgen voor een vertrouwde zorgomgeving. Hierdoor wordt de drempel lager, worden schaamtegevoelens en acceptatieproblemen overwonnen en kan de nodige zorg geboden worden. Door betrokkenheid van Sensa Zorg voelen de cliënten zich gehoord waardoor ze adviezen beter aanvaarden. Sensa Zorg kan een meerwaarde betekenen doordat doelgroepen worden bereikt die de reguliere instellingen onvoldoende kunnen bereiken.

Kortom Sensa Zorg is op het gebied van GGZ een eerstelijns trans- en interculturele instelling gericht op psychische hulpverlening aan kind en gezin, volwassenen en ouderen. Er wordt rekening gehouden met de culturele achtergrond en de normen en waarden van onze cliënten. Zo wordt geprobeerd een veilige behandelsfeer te creëren waarin de cliënt zich begrepen voelt.

Vanwege het grote netwerk dat Sensa Zorg heeft binnen de niet-westerse doelgroep, door mond tot mond reclame en aansluiting bij diverse netwerkorganisaties bestaat het cliëntenbestand van Sensa Zorg merendeels uit cliënten met een niet-westerse achtergrond en zijn onze cliënten én medewerkers tevens een afspiegeling van de maatschappij.

Tuba Gulbahce

Orthopedagoog