Sensa Zorg

  >  Whitepaper   >  Inzicht in het zorglandschap

Inzicht in het zorglandschap

Interculturele zorg

Wij zijn Sensa Zorg! Een zorginstelling die zich richt  ambulante begeleiding voor volwassenen, jeugdzorg, kraamzorg en (J)GGZ. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan de multiculturele doelgroep. Naast de vele facetten van de hulpverlening die wij bieden vinden wij het ook van belang om nader onderzoek te verrichten in het zorglandschap in Nederland. Enerzijds om onze kennis en kunde verder te ontwikkeling wat tevens voor ons een draagvlak creëert voor innovatie in onze strategie en beleid vertaald naar de dagelijkse werkzaamheden binnen de hulpverlening en anderzijds om kennis en kunde te delen vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid/ondernemerschap. Wij delen de uitkomsten van onze onderzoeken o.a. met ketenpartners, gemeenten, collega zorgaanbieders en een ieder ander die geïnteresseerd is.

Data analyse multiculturele doelgroep

Vanuit dit perspectief hebben wij onlangs een data analyse uitgevoerd omtrent de situatie van de multiculturele groep met een niet-westerse achtergrond is in Nederland ten opzichte van de multiculturele groep met een westerse achtergrond en de Nederlandse bevolking. Vergelijkingen tussen deze drie groepen zijn gemaakt op basis van de volgende onderwerpen:

  • Bevolking landelijk
  • Bevolking lokaal
  • Onderwijsniveau
  • Inkomen en werkloosheid
  • Veiligheid en criminaliteit
  • Zorggebruik

Download het onderzoek

Wij delen graag de uitkomsten van dit onderzoek met u en hopen dat dit wellicht ook voor u verdere inspiraties/ideeën biedt om in te spelen op de behoeften van een ieder en zo gezamenlijk tot een sterker Nederland te komen! Het rapportage van dit onderzoek is hieronder gratis te downloaden.