Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  Jongeren die meedoen met de avondklok rellen

Jongeren die meedoen met de avondklok rellen

Jongeren hebben moeite met de coronamaatregelen waardoor er steeds meer protesten verschijnen. Volwassenen hebben er last van, maar jongeren hebben er zichtbaar meer moeite mee, omdat zij juist behoefte hebben om elkaar op te zoeken. De jongeren en ouderen moeten wel beseffen dat het virus zonder maatregelen alleen maar erger wordt, waardoor ook de problemen groter worden. Dit kunnen we alleen samen oplossen. Er zijn ook genoeg andere personen in Nederland die het niet eens zijn met de avondklok. Het kan zijn dat we het niet ergens mee eens zijn, maar toch horen we ons aan de regels te houden. In hoeverre hebben die avondklokrellen echt te maken met de avondklok, of hebben de jongeren andere redenen om te gaan rellen?

Social media

Social media speelt een grote rol bij het verspreiden van berichten en bij het optrommelen van de jongeren. Veel van de jongeren geven aan dat ze via Snapchat, Instagram en vooral telegram te horen krijgen over de rellen. Ook zien ze beelden op Instagram van rellen in andere steden, waardoor ze ook op straat gaan in eigen stad. 

Veldanalyse van de avondklokrellen

Na aanleiding van de eerste avondklok rellen is er een veldanalyse verricht door influencer Ismail Ilgun. Met deze veldanalyse is onderzoek gedaan naar de achterliggende gedachte van de rellende jongeren en wat de aanleiding gaf om te gaan rellen. Hierbij is aan 20 rellende jongeren de vraag gesteld waarom ze zijn gaan rellen. De antwoorden waren verschillend en weinig deden het vanwege de avondklok.

Veldanalyse avondklok rellen

Stem laten horen

Alleen 3 van de 20 jongeren waren het niet eens met de avondklok. Opvallend tussen deze jongeren is dat 25% van de groep is gaan rellen om zijn stem te laten horen. Ze zijn van mening dat de overheid zelf beslissingen maakt en de bevolking niet betrekt tot keuzes. Zij doen waar ze zelf zin in hebben zonder naar de bevolking te luisteren en zijn erg onduidelijk. Volgens de jongeren kunnen ze door het rellen alles anders aanpakken en ervoor zorgen dat ze gehoord worden.

Nieuwsgierigheid

Ook 25% van de jongeren is gaan rellen door nieuwsgierigheid. Ze hebben ervan gehoord en gaan de straat op om enkel te zien wat er gaat gebeuren. Daarbij speelt verveling ook een grote rol bij de aanwezigheid van de jongeren. Een van deze jongeren beweerd dat hij zelf ook niet had verwacht om zoveel te vernielen. Ergens heeft hij spijt omdat hij het toch erg vindt voor de winkeleigenaars die slachtoffer zijn.

Niet eens met de avondklok

Drie van de jongeren is het niet eens met de avondklok, omdat ze het nut ervan betwijfelen. Ze vinden het geen goede beslissing omdat hun vrijheid wordt ontnomen.

Behoefte aan geld

Ook geeft een klein aantal van de jongeren aan dat ze behoefte hadden aan geld waardoor ze hebben gestolen tijdens de rellen. Tijdens de lockdown hebben ze door werkloosheid schulden opgelopen. Ze zijn van mening dat de overheid daar verantwoordelijk voor is. Op deze manier kunnen ze de overheid terugpakken en hun schulden betalen.

Corona bestaat niet

10% van de jongeren is van mening dat corona niet bestaat en dat het allemaal onzin is van de overheid. Iedereen zit opgesloten thuis zonder sociale contacten. De reden dat ze gaan rellen is dat ze de waarheid willen horen.

Bekende gezichten als rolmodel

De jongerenburgemeester van Amsterdam, Achraf el Johari heeft aangegeven dat er genoeg andere manieren zijn om je stem te laten horen. Ook heeft hij belooft dat hij zich bezig wil houden voor jongeren met problemen. Er stonden in bepaalde gebieden ook jongerenwerkers vroegtijdig paraat om jongeren tegen te houden of aan te spreken. Dat heeft in sommige gevallen wel geholpen, maar als de rellende jongeren in grote aantal waren was het niet tegen te houden.

Kortom wanneer mensen boos zijn op de maatregelen zou dit verwoord moeten worden zonder geweld te gebruiken en zonder misbruik te maken. Voor een groot deel van de jongeren die meedoen met de avondklokrellen zal het helpen wanneer ze gecorrigeerd worden door hun omgeving. Dit kan zijn door hun ouders, maar voornamelijk ook door mensen die ze als rolmodel nemen op social media.