Sensa Zorg

  >  Nieuws   >  Ondertekening samenwerking tussen jeugdhulp, speciaal onderwijs en gemeente Amsterdam

Ondertekening samenwerking tussen jeugdhulp, speciaal onderwijs en gemeente Amsterdam

Op 24 mei 2018 was er een feestelijk ondertekening van de samenwerking tussen jeugdhulp, het speciaal onderwijs en de gemeente. Dit betekent dat vanaf het schooljaar 2018-2019 sprake is van:

  • Vaste specialistische jeugdhulpverleners binnen de school;
  • De specialistische jeugdhulp direct beschikbaar is en geen verwijzing meer nodig is waarbij men snel, efficiënt en laagdrempelig de benodigde ondersteuning kan bieden;
  • De jeugdhulp is ondersteunend aan de doelen die op school zijn vastgesteld en sluiten aan bij het zorgteam van school.

Om dit voor elkaar te krijgen zijn de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden onderwijs en de gemeenten Amsterdam en Diemen al een tijd met elkaar in gesprek. Zestien aanbieders verzorgen de specialistische jeugdhulp op 50 scholen voor 5.000 leerlingen. Sensa Zorg maakt deel uit van de zestien aanbieders en wij waren dan ook aanwezig op deze feestelijke ondertekening!