Sensa Zorg

  >  Nieuws   >  Samenwerking Sensa Zorggroep en JeugdRiagg

Samenwerking Sensa Zorggroep en JeugdRiagg

Sensa Zorggroep is per 1 oktober 2013 een samenwerkingsverband aangegaan met JeugdRiagg Haarlem. Deze samenwerking behelst onder meer dat Sensa Zorggroep gebruik zal maken van de expertise van JeugdRiagg op het gebied van behandeling en diagnostiek en JeugdRiagg gebruik zal maken van de expertise van Sensa Zorggroep op het gebied van interculturele zorg.

Dit laatste heeft te maken met het feit dat Sensa Zorggroep een gevestigde naam is binnen de multiculturele doelgroep als het gaat om laagdrempeligheid. Dit zal resulteren in de doorverwijzing van cliënten van Sensa Zorggroep van 1ste lijns naar 2de lijns en andersom indien nodig, het geven van voorlichtingsbijeenkomsten over onderwerpen als loverboyproblematiek, het ondersteunen van cliënten die een taalprobleem hebben, het voeren van diagnoses onder supervisie van JeugdRiagg Haarlem. Verder zal Sensa Zorggroep onder supervisie van Jeugdriagg Haarlem, psychologische onderzoeken en IQ-testen afnemen.
Sensa Zorggroep is zeer content met de samenwerking tussen beide partijen en hoopt op een vruchtbare samenwerking.