Sensa Zorg

  >  Groene Zorg   >  Succesvolle afronding van het ZonMw project Groene zorg toolkit

Succesvolle afronding van het ZonMw project Groene zorg toolkit

Implementatie van Groene Zorg in de reguliere werkprocessen van Sensa Zorg

Met veel plezier brengen we jullie op de hoogte van de succesvolle afronding van het innovatieve project Groene Zorg toolkit, waaraan we in co-creatie met diverse partijen in de eerste helft van 2021 hebben samengewerkt. We willen graag iedereen hartelijk bedanken voor hun enthousiaste inzet en betrokkenheid.

  • Uitgangspunt van het project was te onderzoeken wat de huidige situatie op het gebied van groene zorg is en waar Sensa Zorg als organisatie systemisch naartoe wil bewegen.
  • Doel van het project was te komen tot een eerste concrete stap voor het implementeren van groene zorg in de reguliere werkprocessen.

Resultaat van het project

De eerste stap naar begeleiding in de natuur is dat we dezelfde taal gaan spreken over wat we onder groene zorg verstaan. Welk verhaal vertel je aan de betrokkenen over begeleiding in de natuur? Hiervoor zijn drie fasen van begeleiding in de natuur benoemd.
Fase 1 – Kijken naar de natuur. Alleen al het kijken naar de natuur heeft een positief effect op de gezondheid. Psycho-educatie over het effect van de natuur.
Fase 2 – In de natuur, buiten zijn. In de natuur zijn verbeterd de stemming en gevoel van welbevinden. In deze fase nemen begeleiders de methodiek (oplossingsgericht, positief opvoeden, systemisch) die zij binnen toepassen mee naar buiten.
Fase 3 – Intentie tot interactie met de natuur. In deze fase hebben begeleiders bewust de intentie om de natuur in te zetten bij de begeleiding.

De tweede stap is om met een natuur-ecogram aan het begin van het traject groene zorg bespreekbaar te maken met cliënten. Met een natuur-ecogram brengen zorgprofessionals samen met de cliënt de verbinding met de (groene) omgeving in kaart. Samen met de cliënt onderzoeken zij welke activiteiten de cliënt in de buurt doet. Welke natuur is er in de buurt? Wat is de beleving van de buurt (veilig, onveilig). Welke stap wil de cliënt zetten om de band met de natuurlijke omgeving te versterken? Het natuur-ecogram is een hulpmiddel om af te stemmen op de wensen en behoeften van cliënten en hen in beweging te krijgen.

Aansluiten bij de behoeften van begeleiders en cliënten

Een innovatie begint met de behoeften van de ambulante begeleiders die gaan werken vanuit een natuursensitieve benadering. Waar lopen zij tegen aan, wat zijn hun wensen?

Het eindproduct is ontstaan vanuit een matching met de wensen van de ambulante begeleiders – hoe zet ik de eerste stap om cliënten mee naar buiten te nemen? En aansluiten bij de behoeften en intrinsieke motivatie van cliënten – welke behoeften hebben zij om zich te verbinden met de omgeving. Hoe kan het product aansluiten bij de onderliggende hulpvraag, zoals bewegen van sociale isolatie naar verbinding; van een crisissituatie naar stabilisatie; van het overzicht kwijt zijn naar zelfregie.

 

Benieuwd wat we met het project bereikt hebben?

Lees in deze factsheet het onderzoeksverslag en de resultaten:

Factsheet: Best Practice Implementatie innovatie Groene Zorg toolkit in zorginstelling Sensa Zorg

 

Lees in de Gids Groene Zorg toolkit over de concrete eerste stap:

Gids Groene Zorg toolkit Sensa Zorg. De eerste stap naar implementatie van begeleiding in de natuur in de reguliere werkprocessen

 

Met wie werkten we samen?

Projectteam:

Latifa Atmani, zorgconsulent Sensa Zorg

Roald Pijpker, wetenschappelijk onderzoeker Wageningen University & Research

Oda Salomons, coach, trainer en psycholoog bij Rewild Yourself

Sensa Zorg

Voor de implementatie in de reguliere werkprocessen waren veel verschillende mensen uit de organisatie betrokken, zoals de ambulante begeleiders, senioren, de kwaliteitsadviseur, directie, zorgconsulenten, NedApdeskundige en andere betrokken medewerkers.

ZonMw

ZonMw is een organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. De factsheet en de gids natuur-ecogram zijn een product van het project “Groene zorg toolkit, implementatie van begeleiding in de natuur in een zorginstelling”. Dit project is uitgevoerd in het kader van het Programma Implementatie- en opschalingscoaching innovaties in de zorg, gefinancierd door ZonMw.

Wetenschapswinkel Wageningen

In samenwerking met de Wetenschapswinkel Wageningen vanuit het project ‘De natuur als behandelkamer’, een samenwerkingsproject tussen:
Gerard Straver, De Wetenschapswinkel Wageningen
Roald Pijpker, wetenschappelijk onderzoeker en Esther Veen, WUR

Wageningen University & Research

Lenneke Vaandrager, associate Professor Health and Society en masterstudenten van het vak Settings for Health Promotion, WUR. Resultaat het studentenrapport: Green care in Health settings. A case study of Sensa Zorg, April 2021

Lees hier mee over het wetenschapswinkelproject en het studentenrapport: Green care in Health settings.

https://www.wur.nl/nl/project/De-natuur-als-behandelkamer-voor-volwassenen.htm

Rewild Yourself

Oda Salomons is trainer, coach en psycholoog en was als implementatie- en opschalingscoach betrokken bij het project Groene Zorg toolkit. Sinds 2020 geeft zij aan Sensa Zorg de trainingen Begeleiding in de natuur.

https://rewildyourself.nl