Sensa Zorg

  >  Nieuws   >  Zorgprestatiemodel

Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidzorg

Op 1 januari verandert de bekostiging van de GGZ. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor u als client. Wij vragen u dan ook deze informatie goed door te lezen. Download de folders voor alle informatie.

Waarom het zorgprestatiemodel?

Binnen het huidige systeem is er veel complexiteit en te veel administratie voor behandelaren. Ook is het voor veel cliënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en ontvangt de client pas na meer dan een jaar de rekening. Het nieuwe model, aldus het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor alle betrokken partijen en weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. Dit maakt het model duidelijk en overzichtelijk.

Wat gebeurd er met uw eigen risico?

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum.

Per 1 januari 2022 wordt het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Zodra een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. De behandelaar kunt u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. 

Meer informatie?

Wij verwijzen u door naar de downloadbare folders op onze website. Heeft u toch nog vragen over het zorgprestatiemodel? Stel ze aan uw behandelaar/zorgverzekeraar of ga naar www.zorgprestatiemodel.nl