Sensa Zorg

  >  Blog   >  10 tips voor zorgprofessionals om een goed gesprek te voeren

10 tips voor zorgprofessionals om een goed gesprek te voeren

Een goed gesprek voeren zou je kunnen zien als een basishouding in de zorg. Een professional in de zorg kan aan de hand van goede communicatie met de cliënt, professioneel en doelgericht te werk gaan. Het is voor een hulpverlener belangrijk om van te voren na te denken over het voeren van een gesprek en zichzelf hierover een aantal vragen te stellen. Een goede voorbereiding zal er ook voor zorgen dat de hulpverlener zijn emoties kan reguleren. De cliënt tegenover de hulpverlener zal dit aanvoelen en zal zich ook prettiger voelen wanneer het gesprek goed verloopt. Hieronder heb ik een aantal tips voor de zorgprofessional om een doelgericht gesprek te voeren.

10 tips voor zorgprofessionals om een goed gesprek te voeren

10 tips voor het voeren van gesprekken als zorgprofessional

1. Voldoende tijd nemen

Wanneer de hulpverlener voldoende tijd neemt en niet te overhaast handelt, zal de cliënt er ook rustiger van worden. De cliënt moet zijn verhaal kwijt kunnen en ieder persoon vertelt het op zijn/haar eigen tempo.

2. Goed observeren.

De hulpverlener hoort tijdens het gesprek meer te doen dan alleen te luisteren door al zijn zintuigen te gebruiken. Door regelmatig samen te vatten of door steeds vragen te stellen, kan de hulpverlener controleren of hij alles goed heeft begrepen.

3. Contact maken en actief luisteren

Wanneer ouders en cliënten zich gehoord voelen, zullen ze tevreden zijn. Ten eerste is het hierbij belangrijk dat de hulpverlener goed luistert naar de cliënt. Dat betekent meer dan horen wat de ander zegt. Ten tweede is het ook belangrijk dat de hulpverlener goed luistert naar zichzelf zodat hij weet wat er omgaat in zijn/haar hoofd.

4. Aansluiten op je cliënt

Bij het hebben van wederzijds begrip kun je elkaar beter begrijpen. Hierbij zal het niet makkelijk zijn om je emoties te reguleren. Probeer niet overvallen te worden door je emoties en wanneer dit wel gebeurt kun je er eventjes tussenuit.

5. Gelijkwaardigheid voor dialoog

Er moet ook een ontmoeting zijn tussen de hulpverlener en cliënt wanneer er sprake is van verschillende perspectieven. Bij het delen van ervaringen en door te reflecteren op inzichten kun je de afstand tot je cliënt verkleinen. Ook wanneer er sprake is van bepaalde hiërarchie is het belangrijk om van mens tot mens in gesprek te gaan.

6. Bewust zijn van je lichaamshouding en lichaamstaal

Je kunt bepaalde boodschappen met je lichaam doorgeven waardoor je het gesprek negatief of positief kunt beïnvloeden. Wanneer je bijvoorbeeld je armen over elkaar doet neem je een gesloten houding waardoor de cliënt minder zal vertellen. Ook het maken van oogcontact is bijvoorbeeld erg belangrijk, omdat je dan het gevoel geeft dat je echt aan het luisteren bent. Een aandachtgevende houding is dus essentieel voor een doelgericht gesprek.

7. Bewust zijn van je positie

Wanneer de hulpverlener goed aansluit bij de ander, zal hij/zij in staat zijn het gesprek te sturen in de door hem/haar gewenste richting. Van de professionele zorgverlener kan de cliënt verwachten dat hij snel met oplossingen komt. Probeer eerst je cliënt, de situatie en de belevenissen om hem heen goed te begrijpen. Zo kun je als hulpverlener verantwoorde zorg verlenen met minder fouten en incidenten.

8. Vertrouwensband creëren

Het creëren van een vertrouwensband is belangrijk zodat de cliënt zich er goed bij voelt. De cliënt moet niet het gevoel krijgen dat zijn privacy wordt geschonden. Gevoelens herkennen bij de ander en hiermee omgaan zal helpen vertrouwen te winnen.

9. Interculturele communicatie

Hierbij gaat het om het begrijpen van de cliënt met een biculturele achtergrond zodat de hulpverlener effectief in verbinding kan staan met de cliënt. De hulpverlener zou zich hierbij vooral moeten kunnen plaatsen in de belevingswereld van de cliënt. Wanneer de hulpverlener voor het communiceren zich verdiept in verschillende culturen, normen en waarden kan het makkelijker zijn.

10. Vooroordelen weglaten

Tijdens het gesprek zou de hulpverlener goed moeten controleren of zijn oordelen kloppen. Wanneer zijn aannames of oordelen niet kloppen, kan het leiden tot confrontaties, fouten en ruzies. Als de hulpverlener de signalen goed begrijpt en ook goed invult zal er beter contact zijn.

Stimuleren van doelgerichte communicatie

Wanneer een zorginstelling de zorgprofessionals stimuleert om een goed gesprek te voeren met hun cliënten, familie en naasten, zullen de professionals meer plezier hebben in hun werk. Wederzijdse begrip zal zorgen voor een prettigere sfeer. Ruimte voor doelgerichte gesprekken zal zorgen voor meer begrip en rust.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog