Blog

  >  Blog

Interculturele denkwijze

Hoe kunnen we met interculturele denkwijze ervoor zorgen dat we de niet dominante groep begrijpen ondanks we niet tot hetzelfde groep behoren?

Hoe bereidt de hulpverlener zich voor op een goed gesprek?

Het voeren van een gesprek voor hulpverlener en client is belangrijk om client beter te begrijpen.

Omkijken naar de ander

Een sleutel tot een beter samenleving is omkijken tot een ander. Lees hierover snel verder!

Cultuurverschillen in december en hoe je hiermee omgaat

De feestdagen in december beginnen met de intocht van Sinterklaas waarbij hij met een menigte van zingende kinderen wordt ontvangen.

Kwetsbare ouderen

De zorg voor kwetsbare ouderen kan verbeterd worden door alles wat er wordt bedacht en gedaan vanuit het perspectief om de ouderen te ontwikkelen. Zij zouden moeten kunnen meepraten en meesturen over beslissingen in de zorg. Zij weten bijvoorbeeld heel…

Wat vinden mensen belangrijk aan de kwaliteit van de zorg?

Voor zorgbehoeftigen is het fijn dat ze dingen blijven kunnen doen die belangrijk voor hen zijn. Sociale contacten blijven essentieel en ook is het belangrijk dat zij zoveel mogelijk controle blijven houden over hun eigen leven.

Praktisch tips voor mantelzorgers en hun naasten

Zorg die wordt gegeven door mantelzorgers is onmisbaar. Mantelzorgers kunnen deze zorg combineren met hun eigen werk en sociale activiteiten.

De kracht van muziek: muziektherapie

Een 80-jarige man met dementie woont in een zorginstelling. Hij kan zelf niet meer goed functioneren en is voor zijn dagelijkse activiteiten en zorg afhankelijk

Kunnen we de kans op dementie verkleinen?

Naar de oorzaken van dementie wordt er al jaren veel onderzoek gedaan. In onze blog Dementie en vergeetachtigheid zijn soorten dementie beschreven.

Het bevorderen van een gezonde leefstijl van je kind

Ouders en opvoeders spelen een cruciale rol bij het aanleren van gezonde eetgewoontes. Dit kunnen ze doen door zelf te bepalen wat en wanneer…

Body shaming op scholen

Te veel sproeten, te licht of juist te donker, te kort, te dik, behaard, kroes haar, kaal enz. We hebben altijd wel wat te bekritiseren over het uiterlijk van de ander.

Ik ben wie ik ben

Ik ben wie ik ben en ik zou willen niet veranderen. Is Nederland een samenleving waarin iedereen veilig zichzelf kan zijn en mee kan doen ongeacht wat iemands afkomst …

Kracht en macht

We schrijven 2021; Corona houdt Japan in haar greep en Japan de Olympiërs… Het mooiste aan de Olympische Spelen vind ik de verhalen over opbloeiende liefde en vriendschap…

Vakantie en opvoeden

Het is eindelijk vakantie! De kinderen zijn vrij en we hebben een hoop gepland en ook een hoop ideeën om de vakantie op de leukste manier door te brengen met de kinderen.

Kinderen en autovakantie

Het is eindelijk vakantie en na een lange periode van coronamaatregelen zijn wij eraan toe om er even tussen uit te gaan.

De anderen

Het is Keti Koti geweest. De verhoudingen tussen culturen zijn door verontschuldigingen verzacht. Ook dat is cultuur; je tot elkaar verhouden, hoezeer je ook van elkaar verschilt.

Herkomst

Tegenwoordig hebben we Google Maps. Duizenden jaren geleden tekenden oermensen ook kaarten zoals hierboven op wanden van grotten.

Afkomst

Mijn Zuid-Afrikaanse supervisor stelde zich tijdens onze eerste bijeenkomst voor zoals het in zijn land van herkomst gebruikelijk was. Hij noemde zijn grootouders als eerste, dan zijn ouders en vervolgens hemzelf en zijn vrouw bij hun naam. Jezelf voorstellen, kreeg…

Hoe kan je ondanks verschillen in levensbeschouwing een gemeenschappelijke deler vinden?

Met elkaar in dialoog gaan, zal in eerste instantie helpen om elkaar beter te begrijpen. Met behulp van dialoog, kun je elkaar makkelijk benaderen, op een respectvolle manier problemen vermelden en verschillen bespreekbaar maken en daarna ook oplossingen zoeken. Bij...

Signalen uit de wijk in corona tijd

De maatregelen rondom de coronacrisis die in maart 2020 werden ingevoerd, hebben verschillende gevolgen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Van de cliënten in de hulpverlening ervoer een kwart negatieve gevolgen voor de zorg of ondersteuning die ze kregen, zoals minder...

Religie als taboe-onderwerp in de zorg

Met een interreligieuze sensitieve houding kunnen hulpverleners in de zorg vooral open staan voor dialoog. Ook kunnen ze levensbeschouwelijke elementen herkennen en bespreekbaar maken. Om jongeren te begeleiden in een gezonde identiteitsontwikkeling, maar ook om volwassenen met een andere levensbeschouwing...

10 tips voor zorgprofessionals om een goed gesprek te voeren

Een goed gesprek voeren zou je kunnen zien als een basishouding in de zorg. Een professional in de zorg kan aan de hand van goede communicatie met de cliënt, professioneel en doelgericht te werk gaan. Het is voor een hulpverlener...

Impact van de harde lockdown op de jeugd

De scholen zijn inmiddels wegens de harde lockdown gesloten, jongeren boven de dertien jaar mogen niet met meer dan twee personen naar buiten en ook kunnen ze ergens anders niet terecht. Voor jongvolwassenen is het een bijzondere fase van losmaking...

Beschermd wonen en ambulante ondersteuning

Volgens het Trimbos Instituut telt Nederland ongeveer 280.00 mensen met een psychische aandoening waarvan een groot deel zelfstandig woont, en een klein percentage woont beschermd of woont op een maatschappelijke opvang. Een groot deel van deze mensen hebben behoefte aan...

Geen nee kunnen zeggen

Een deel van onze verantwoordelijkheid in het leven is weten wat onze taak is en wat niet. Er is wijsheid nodig om te weten wat we wel en niet zouden moeten doen. Er zijn veel mensen die moeite hebben met...

Verwaarlozing en eenzaamheid onder ouderen

Volgens het onderzoek van het Trimbosinstituut wordt de verwaarlozing onder ouderen geschat op 1,5% van de zelfstandig wonende ouderen. Hulpverleners komen bij ouderen langs die bijna nooit bezoek krijgen of nauwelijks de deur openen. Verwaarlozing en eenzaamheid bij ouderen kan...

De kracht van geest, gezondheid en geduld

De kracht van geest, gezondheid en geduld kan van invloed zijn voor een betere kwaliteit van leven. De meeste mensen doen hun best om te werken aan hun conditie en hun uiterlijk, maar nog belangrijker is om het innerlijke gezond...

Leren discussiëren kun je al heel vroeg

Mensen worden steeds ongeduldiger, ze luisteren niet naar elkaar, stellen geen vragen en gooien direct hun meningen op tafel. Met het discussiëren zou je je eigen standpunt moeten onderbouwen door argumenten en tegenargumenten te geven. De ander overtuigen van de...

Bevorderen van stage gelijkheid

Uit de SER-rapport blijkt dat jongeren met een bi-culturele achtergrond het lastiger vinden om een stageplek te vinden dan jongeren zonder een migratieachtergrond. Uit dit onderzoek is gebleken dat ze meer moeite moeten doen, meer sollicitatiebrieven moeten schrijven en langer...

Opgroeien zonder vooroordelen

Vroeg beginnen met het aanpakken van vooroordelen, stereotypering en discriminatie zal ervoor zorgen dat we meer positieve aandacht hebben voor elkaar. Kinderen beginnen al heel jong met het onderscheid maken tussen leeftijdsgenootjes door vooral uiterlijke kenmerken. Onbewust hebben ze aangeleerd...

4 redenen voor terugkerende anorexia

In de Zembla uitzending Gegijzeld door Anorexia geeft minister de Jonge aan dat hij zich zorgen maakt om de anorexia patiënten. Hij vind dat de diagnose te laat wordt gesteld waardoor er een hele hoge complexe vorm van zorg nodig...

7 succesfactoren voor specialistische jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp is de hulp en zorg aan jongeren en ouders bij psychische, psychosociale en gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Volgens het CBS blijkt dat in 2019 rond 440 duizend jongeren specialistische jeugdhulp...

Zelfrespect | Het eenvoudige gevoel dat je mag bestaan

Zelfrespect is het gevoel dat je mag bestaan en dat je mening en je eigen gevoelens waarde hebben. Het is een belangrijke voorbeding om voor jezelf op te komen en om actief deel te nemen aan het vormgeven van je...

Online intimidatie bij meisjes en vrouwen

Uit internationale onderzoeken blijkt dat vooral vrouwen en meisjes het vaakst het doelwit zijn van online intimidatie. Ze krijgen ongewenste berichten, ze worden belachelijk gemaakt om hun uiterlijk en worden bedreigd met naaktfoto’s en filmpjes. Een groot aantal van de...

Het belang van positieve rolmodellen voor jongeren

Meestal word je gefascineerd door grote rolmodellen die wereldwijd bekend zijn en die een grote impact in de wereld hebben. Door hun visie en ambities ben je geïnspireerd en zie je ze als een rolmodel. Je bent onder de invloed,...

Jongeren lezen steeds minder

Het blijven lezen is belangrijk, omdat je het nodig hebt in de geletterde samenleving en het helpt voor de ontwikkeling van verbeelding. Ouders en scholen hebben een grote verantwoordelijkheid om de kinderen al op jonge leeftijd aan het lezen te...

Groene zorg – 3 vormen om het in te zetten

Bij groene zorg wordt de natuurlijke omgeving benut in de vroegtijdige behandeling van personen met een verhoogd risico op bepaalde ziekten en aandoeningen. Ook kan het als genezingsproces ingezet worden of soms kan het gericht zijn op pijnverzachting bij terminale...

Mijn vader is mijn ‘ik’

Lange gesprekken voeren met mijn vader vond ik heel fijn. Hij gaf me vertrouwen en leerde mij hoe ik met mijn emoties om moest gaan. Het voelen van zijn arm om mijn schouders heen, gaf mij het gevoel dat hij...

Het versterken van psychische weerbaarheid

We leven in een wereld die zich heel snel beweegt en alsmaar sneller evolueert. In deze samenleving vol verwachtingen en waar je nooit volmaakt kunt zijn, kampen mensen met veel verschillende psychische problemen. Om je als individu staande te houden,...

Criminaliteit onder meisjes

Volgens de rapportcijfers van het CBS is het aantal meisjes tussen 12- 17 jaar die in aanraking zijn geweest met de politie en justitie gestegen. De verdenking van misdrijf is bij meisjes voor 48% gestegen en bij de jongens voor...

Is mijn kind hoogbegaafd?

Twee tot drie procent van de bevolking in Nederland is hoogbegaafd. 68% van de bevolking heeft een normaal IQ, dus tussen de 85 en 115. Minder dan drie procent van de bevolking scoort lager dan 70 en is dus zwakbegaafd....

Invloed van narcisme op de opvoeding

Volgens de Griekse mythologie was Narcissus (de zoon van de stroomgod Cephissus) weinig geïnteresseerd in anderen. Hij was gek op jagen en tijdens een van zijn jachtpartijen wilde hij drinken uit een rivier. Hij zag in het wateroppervlak zijn evenbeeld...

Agressief gedrag bij jongeren

Volgens de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2019 bestaat in veel stadsdelen van Amsterdam in toenemende mate de zorg dat veel jongeren (steek) wapens bezitten. Alleen de daadwerkelijke omvang van het probleem is nog onbekend. Ook komt uit deze reportage naar voren...

5 manieren om je kind te motiveren voor school

Scholen beginnen weer voor een gedeelte van Nederland. Er moet op het knopje gedrukt worden om in beweging te komen en de kinderen te motiveren voor school. Voor basisschoolleerlingen zal dit wat makkelijk gaan dan voor leerlingen van het voortgezet...

Kind opvoeding bij gescheiden ouders

Kinderen met gescheiden ouders maken heel veel veranderingen mee die niet altijd heel soepel verlopen. Het kind kan zich schuldig voelen en denken dat hij de oorzaak is van de scheiding. Ook is het kind in deze periode getuige van...

8 tips voor ouders met angstige kinderen

Angsten kunnen vaak voorkomen bij kinderen en hoort bij de normale ontwikkeling. Kinderen kunnen bang zijn voor vreemden, voor monsters, voor beestjes, voor eenzaamheid, voor gediscrimineerd worden, of om fouten te maken. Het ene kind is wat sneller bang dan...

5 voordelen van het positief opvoeden

Positief opvoeden is veel meer dan alleen belonen en straffen. Het is bij positieve opvoeding belangrijk dat het kind in een veilige en stimulerende omgeving kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. Door ouderbetrokkenheid kunnen ouders helpen het kind op een...

7 manieren om de ontwikkeling van je kind te stimuleren met de Whole-brain perspectief

Het brein bepaalt zo ongeveer wie je bent of wat je doet. Het wordt door een groot deel gevormd door de ervaringen die ouders bieden, maar de kennis van hoe het brein verandert in reactie op de opvoeding, kan helpen...

Omgaan met online agressie

Agressie kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn, zowel op werkvloer als online en zowel direct als indirect. Het is in de zorgverlening zeer belangrijk dat er gestreefd wordt naar de belangen van de cliënten, maar hulpverleners moeten hier niet onder...

De zomervakantie in eigen land en omgeving 2

In mijn blog ‘Vakantie in eigen land’ heb ik het over een aantal bijzondere plekken in Nederland en omgeving gehad. Er valt genoeg te beleven en er zit zeker wat tussen wat we nog niet hebben ontdekt. Nederland heeft ook...

Interculturele zorg voor moslimpatiënten rond het levenseinde

Met interculturele zorg kunnen zorgverleners naar de beste zorg streven voor de patiënten met een migratieachtergrond. Patiënten en naasten kunnen andere wensen hebben dan de artsen en verpleegkundigen vanwege hun etnische achtergrond. Dit geldt voor moslimpatiënten, maar ook voor patiënten...

De zomervakantie in eigen land en omgeving

Het is al bijna zomervakantie en alles is deze zomer net even anders dan wat we gewend zijn. Blijven we in Nederland of reizen we toch een stukje verder? Er is genoeg leuks te doen in Nederland en omgeving. Je...

Leven met een psychische stoornis

Het was behoorlijk rustig bij de speeltuin waar mijn nichtje van negen en zoon van drie vrolijk op de schommel zaten. Er kwam een jongen aan en wachtte netjes samen met zijn moeder voor het schommelen. Het jongetje werd enorm...

De kracht van muziek in de zorg

Volgens de soefi-leer staat ‘het bereiken van de positieve energie in het hart’ centraal in het welzijn van de mens en muziek speelt hier een belangrijke rol in. Bij het herstel en welzijn van kwetsbare mensen, wordt in Nederland gebruik...

Kindopvoeding: Negatief denken bij kinderen

“Ik kan het toch niet”, “Ik ben lelijk” of “Iedereen vindt me dom”. Als ouder zouden we het liefst alle negatieve gevoelens en gedachtes bij ons kind wegnemen. We kunnen deze gevoelens en gedachtes over henzelf veilig en productief maken,...

Kind opvoeding: Grenzen stellen en vrijheid bieden

De Volkskrant deed een onderzoek in het project ‘Kinderen de Baas’ naar wat er gebeurt als kinderen het voor het zeggen krijgen over schermtijd, bedtijd en eten. Zena blijft met haar broers op tot 3 uur in de nacht, Meike...

Meest effectieve opvoedingsstijl voor ouders in de 21e eeuw

Wanneer je een tot een klein bal gevormde kauwgom uit een neusgat moet halen, klei van je sokken moet pulken of een woedeaanval in een winkel moet doorslaan, lijkt overleven het hoogst haalbare voor jou als ouder. Ondanks alle tegenvallers...

Achtervolging van het verleden bij het opvoeden van je kind

We zijn zelf op een bepaalde manier opgevoed en dat heeft invloed op ons als ouder. Een kritische analyse van de kindertijd kan bij sommige ouders pijnlijk zijn. Als je jeugd anders is verlopen in negatieve zin, kan het enigszins...

7 wandelroutes in Amsterdam

Wonen in grote steden kan voor veel onrust en stress zorgen, waardoor we alle drukte willen vermijden door rust te zoeken in de natuur. Een natuurlijke omgeving heeft een positieve effect op de gezondheid. In mijn blog over ‘Groene Zorg’...

Acceptatie van je kind door slow living

We hebben steeds minder sociale contacten, het aantal burn-outs neemt toe, we willen steeds meer uitgeven en dus ook steeds meer geld. Allemaal aspecten waardoor veel meer mensen ongelukkig zijn. Met slow-living gaat men voornamelijk op zoek naar geluk en...

Wel of geen Suikerfeest vieren?

De Ramadan is een belangrijke maand voor de moslims, de maand van het Heilige boek de Koran en de goede daden. Er wordt gevast en meer verdiept in het geloof waarbij de band met Allah wordt versterkt en uiteindelijk wordt...

Wat doet een jeugdzorgwerker of hulpverlener?

Wegens een problematische thuissituatie met je kind heb je behoefte aan een effectieve begeleiding en ondersteuning van een jeugdzorgwerker. Hierbij hoop je op een goede ontwikkeling en verbetering van de situatie. Welke stappen neemt de jeugdzorgwerker in de jeugdhulp om...

Puberopvoeding 2: hoe ga je om met je puber?

Ouders van pubers zitten soms met de handen in het haar en begrijpen niet waarom hun kind zich nu opeens anders gedraagt en absoluut geen zin heeft om een woord te wisselen. In de eerste blog over puberopvoeding hebben we...

Interculturele zorg: 5 must reads voor hulpverleners

1. Interculturele communicatie in de zorg Auteur: Raya Nunez Mahdi & Charlie Obihara Interculturele communicatie in de zorg is een lesboek die professionals laat zien wat de bijdrage is van een goede communicatie met een cliënt en laat stapsgewijs zien...

Puberopvoeding: Hoe werkt het puberbrein?

Het puberteit begint met bij jongens rond een jaar of 13 en bij meisjes meestal rond 11, 12 jaar. We kunnen het gedrag verklaren aan de hand van veranderingen in hormonen en hersenverbindingen. Wat is er dan aan de hand...

LVB bij kinderen met een multiculturele achtergrond

Kinderen die licht verstandelijke beperking hebben en behoren tot een multiculturele groep zullen min of meer dezelfde ondersteuning nodig hebben als ieder ander kind met LVB. Toch moeten hulpverleners rekening houden in hun benadering met een aantal aspecten. Hoe ga...

Complexe scheiding | Hoe ga je hiermee om?

Een complexe scheiding is een ingrijpende situatie in het leven van kinderen. Bij deze gebeurtenissen kunnen ouders hun kind op een goede manier opvangen waarbij het kind het minste schade ondervindt. In een aantal gevallen kan het uit de hand...

5 onbewust meest gemaakte opvoedfouten

We doorlopen allemaal de verschillende stadia van onze ontwikkeling in ons eigen tempo. Om een kind door een fase heen te helpen, zorg je dat jullie relatie je kind geeft wat het in deze fase nodig heeft om erdoorheen te...

Waarom houden jongeren zich niet aan de regels rondom corona?

Jongeren zijn heel laks in het naleven van de regels rondom de corona. Ze vinden het heel moeilijk om thuis te blijven. Ze hangen buiten rond, staan voor de winkels, spelen in groepen op voetbalveldjes of zoeken elkaar ergens anders...

Signalen voor te strenge ouderschap

Als ouder wil je een evenwichtige sociale, emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling voor je kind. Hier heb je grenzen en regels voor nodig. We hebben voor de ouderschap geen behoefte aan een diploma en niemand die er ook naar vraagt bij de...

Culturele verschillen bij het opvoeden van kinderen

Van huis uit is ieder wel anders opgevoed afhankelijk van cultuur, normen en waarden. De een is wat strenger opgevoed dan de ander. Laat je als ouder je baby huilen totdat hij in slaap valt of neem je hem snel...

Beperken van slaapproblemen bij vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen lopen meer gezondheidsrisico’s (op lichamelijk en psychisch vlak) dan van oorsprong Nederlandse kinderen. Er is bij vluchtelingenkinderen meer sprake van psychosociale problemen, slechte geestelijke gezondheid en slechte voedingsgewoonten. We gaan het in deze blog specifiek hebben over de slaapproblemen....

Depressie bij jongeren die opgroeien tussen twee culturen

Depressieve klachten onder Nederlandse jongeren van allochtone afkomst kan hoger zijn omdat deze jongeren onder andere te maken hebben met de moeilijkheden die het leven in twee culturen teweeg brengt. Ondanks dit zoeken deze jongeren minder snel hulp voor psychische...

8 tips om verantwoord om te gaan met hoogsensitieve kinderen

Hoogsensitiviteit komt voor bij ongeveer 20 procent van alle kinderen. Wegens het ontstaan van misverstanden rond deze karaktereigenschap, krijgen deze kinderen niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben. Het versterken van het zelfvertrouwen van een hoogsensitief kind kan er...

Tips voor gezond thuiswerken met kinderen tijdens de corona crisis

Een fulltime baan en een gezin was al een hele uitdaging. Nu we weten dat we meer dan een maand thuis moeten werken met kinderen kijken we er tegen op. Thuiswerken is niet makkelijk te combineren met de zorg van...

Het voorkomen van sociale deprivatie bij ouderen tijdens de corona crisis

De Nederlandse overheid probeert zo goed mogelijk maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. De overgrote deel van de Nederlanders is erg tevreden met de aanpak van de regering en heeft er veel vertrouwen in. We geloven er...

Spelen om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren

Door te spelen zijn kinderen even weg uit de echte leefwereld of door te spelen oefenen ze voor de echte leefwereld en proberen ze veel uit. Ik heb het in mijn eerdere blog ‘Geef dat kind een pak slaag’ al...

Luisteren, samenvatten en doorvragen

Goed kunnen communiceren met een ander is niet alleen goed kunnen praten, maar juist ook goed kunnen luisteren. Door werkelijk te gaan luisteren kun je wat meegeven. Door snel te oordelen, je mening of advies te geven hou je iemand...

Hoe praat je over het coronavirus met kinderen

Het coronavirus is een aantal maanden geleden uitgebroken in de regio Wuhan in China en inmiddels is het virus ook in Nederland vastgesteld. De symptomen voor het virus zijn koorts, hoesten, verkoudheid, snotneus, keelpijn, en longontsteking. Helaas is er nog...

Interculturele communicatie met ouders in de zorg

Widad is op 16-jarige leeftijd uit huis vertrokken en leeft in een tehuis. Haar vader komt haar na een week bezoeken en is woedend en wilt dat ze meekomt naar huis. De hulpverlener haalt haar schouders op en begrijpt niet...

Kinderen horen minimaal drie uur per dag buiten te spelen

Volgens het onderzoek van Kantar Public geeft 75% van de kinderen aan zich vrolijk te voelen nadat ze een tijdje buiten hebben gespeeld. 48% van de kinderen voelen zich vaak sterk en gezond. Kinderen vinden het vooral erg leuk om...

Tips om je kind wegwijs te maken over social media

Als ouder heb je even je handen vrij als je kind achter de tablet of de telefoon zit. Kinderen kunnen er ongestoord uren achter zitten zonder wat van zich te laten horen. Het is in deze tijdperk heel vanzelfsprekend dat...

Wat zijn de effecten van een hond op het gedrag van een kind met autisme?

Sinds een maand is Thijs (de hond) aanwezig bij het gezin met een autistisch kind. Hij gedraagt zich heel goed, ook in nare situaties. Het kind krijgt heel veel liefde en ook ontzettend veel steun van Thijs. Tijdens bepaalde frustraties...

Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen

Het is lastig te zeggen of je baby een orchidee of een paardenbloem is, maar ook paardenbloemen hebben er baat bij als hun gevoelens gehoor vinden. Essentie van ouderschap bij opvoeding kind Dit boek gaat over hoe we een relatie...

Groene Zorg is een goede ondersteuning voor de klassieke zorgverlening

Een fitnessruimte op een weiland waarbij je rustig kunt trainen, onder het genot van een heerlijke boswandeling een gesprek voeren of rustig ontspannen tussen de geiten en schapen. Het verzachten van de pijn van een cliënt met een terminale ziekte...

Stresstraining van je kind in 7 stappen

Uit het onderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid blijkt dat langdurig stress tijdens het opgroeien kan leiden tot gezondheidsklachten op latere leeftijd. Te veel stress kan schade veroorzaken aan de hersenen en andere organen van het kind. Wat zijn de...

Psychologie van het kind ontrafelen door analyseren van tekeningen

De meeste kinderen vinden tekenen leuk. Als ze even bij opa langsgaan in het ziekenhuis of een mooie tekening voor vaderdag. Ze bedenken altijd wel iets om te tekenen. Ook in bijzondere gevallen is het fijn als kinderen tekenen. Kinderen...

Verdwaalde jong volwassene

In het bos van Oeterwale, kun je echt zomaar verdwalen Elke boom is een eik, alle takken zijn gelijk Zelfde bomen, zelfde paadjes Alle struiken, het is zo raar: alles lijkt er op elkaar ……. Ook al loop je nog...

De 15 leukste kindermusea in Nederland

Je komt binnen en je voelt je meteen in de tijd van de prehistorie, je zwerft heel dichtbij de Romeinen en je krijgt een beleving uit de middeleeuwen. Ik was in groep 6 toen we met school op schoolreis gingen...

Geef dat kind een pak slaag!

Nee, slaan dat doen we absoluut niet. Het doet pijn en is schadelijk voor het kind. Vroeger keek niemand hiervan op, maar tegenwoordig staan we er anders voor. Hieronder een aantal opvoedtips voor ouders en opvoeders, die goed van pas...

Lezen is goed voor de ontwikkeling van kinderen

  ‘Eend was mopperig. De vijver was opgedroogd, dus ze kon niet zwemmen. En ze had niemand om mee te spelen. Een klein grijs wolkje verscheen boven haar hoofd en volgde haar overal.’ ¹   Tijdens de nationale voorleesdagen van...