Sensa Zorg

  >  Blog   >  Omgaan met online agressie

Omgaan met online agressie

Agressie kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn, zowel op werkvloer als online en zowel direct als indirect. Het is in de zorgverlening zeer belangrijk dat er gestreefd wordt naar de belangen van de cliënten, maar hulpverleners moeten hier niet onder lijden. Hulpverleners kunnen te maken krijgen met cliënten die zich via social media uiten over hulpverleners, ze bewust in een kwaad daglicht zetten en cliënten die hulpverleners zelfs bedreigen. Wat kun je doen als hulpverlener tegen online agressie?

Online agressie | Hoe kun je hiermee omgaan?

Online agressie|Hoe kun je hiermee omgaan?

Achterhalen wat de reden is voor agressie

Probeer te achterhalen wat de reden is voor agressie en waarom iemand dus boos is. Pas wanneer je de reden weet van agressief gedrag kun je er iets aan doen.

Benoem het gedrag van de ander

Probeer de agressieve zorgvrager bewust te maken van het effect van het agressieve gedrag door een spiegel voor hem te houden. Je benoemt wat hij doet en laat ook zien wat het met jou doet.

Neem online agressie serieus

Het kan zijn dat er onterecht een verhaal gedeeld wordt en voordat je het weet kan het zijn eigen weg leiden. Probeer snel actie te ondernemen. Zorgverleners moeten op de hoogte zijn van de afspraken die binnen hun organisatie gelden zodat ze direct volgens die afspraken actie kunnen ondernemen.

Controleer je privacy-instellingen

Je kunt je privacy instellingen zodanig aanpassen en maandelijks is het handig om naar jezelf te zoeken op internet of je op de verschillende platformen genoemd wordt.

Praat erover en zoek steun

Het kan zijn dat agressie heel veel impact heeft op u. Probeer met collega’s of familie erover te praten en zoek steun bij hen.

Volg een cursus of training

U kunt een cursus of een training volgen om agressie aan te kunnen of om er goed mee om te gaan.

Online agressie op juridisch gebied

  • Smaad: Door het opzettelijk noemen van een feit wordt ‘het goede eer en naam aangerand’ met als doel de persoon in een slecht daglicht te zetten.
  • Smaadschrift: Smaadschrift is wanneer smaad openlijk wordt verspreid door middel van afbeelding, geschriften en publicatie op social media.
  • Laster: Degene die smaad(schrift) pleegt probeert iemands reputatie zwart te maken door hem te beschuldigen van zaken die niet waar zijn.
  • Belediging: Een belediging wordt opzettelijk op social media geplaatst, maar heeft niet de kenmerken van een smaad(schrift).
  • Bedreiging; Bedreiging is een gevaarlijke gebeurtenis waarbij er gedreigd wordt met fysiek geweld of dood tegen een persoon, naasten of eigendommen.

De gevolgen van agressie kunnen variëren en dat heeft te maken met de context waarin het geweld zich voordoet en de kenmerken van het slachtoffer. Hulpverleners kunnen er erg onder leiden waardoor ze niet functioneel meer kunnen zijn op de werkvloer.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog