Jeugdzorg

  >  Jeugdzorg

Mijn vader is mijn ‘ik’

Lange gesprekken voeren met mijn vader vond ik heel fijn. Hij gaf me vertrouwen en leerde mij hoe ik met mijn emoties om moest gaan. Het voelen van zijn arm om mijn schouders heen, gaf mij het gevoel dat hij...

Het versterken van psychische weerbaarheid

We leven in een wereld die zich heel snel beweegt en alsmaar sneller evolueert. In deze samenleving vol verwachtingen en waar je nooit volmaakt kunt zijn, kampen mensen met veel verschillende psychische problemen. Om je als individu staande te houden,...

Criminaliteit onder meisjes

Volgens de rapportcijfers van het CBS is het aantal meisjes tussen 12- 17 jaar die in aanraking zijn geweest met de politie en justitie gestegen. De verdenking van misdrijf is bij meisjes voor 48% gestegen en bij de jongens voor...

Is mijn kind hoogbegaafd?

Twee tot drie procent van de bevolking in Nederland is hoogbegaafd. 68% van de bevolking heeft een normaal IQ, dus tussen de 85 en 115. Minder dan drie procent van de bevolking scoort lager dan 70 en is dus zwakbegaafd....

Invloed van narcisme op de opvoeding

Volgens de Griekse mythologie was Narcissus (de zoon van de stroomgod Cephissus) weinig geïnteresseerd in anderen. Hij was gek op jagen en tijdens een van zijn jachtpartijen wilde hij drinken uit een rivier. Hij zag in het wateroppervlak zijn evenbeeld...

Agressief gedrag bij jongeren

Volgens de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2019 bestaat in veel stadsdelen van Amsterdam in toenemende mate de zorg dat veel jongeren (steek) wapens bezitten. Alleen de daadwerkelijke omvang van het probleem is nog onbekend. Ook komt uit deze reportage naar voren...

5 manieren om je kind te motiveren voor school

Scholen beginnen weer voor een gedeelte van Nederland. Er moet op het knopje gedrukt worden om in beweging te komen en de kinderen te motiveren voor school. Voor basisschoolleerlingen zal dit wat makkelijk gaan dan voor leerlingen van het voortgezet...

Kind opvoeding bij gescheiden ouders

Kinderen met gescheiden ouders maken heel veel veranderingen mee die niet altijd heel soepel verlopen. Het kind kan zich schuldig voelen en denken dat hij de oorzaak is van de scheiding. Ook is het kind in deze periode getuige van...

8 tips voor ouders met angstige kinderen

Angsten kunnen vaak voorkomen bij kinderen en hoort bij de normale ontwikkeling. Kinderen kunnen bang zijn voor vreemden, voor monsters, voor beestjes, voor eenzaamheid, voor gediscrimineerd worden, of om fouten te maken. Het ene kind is wat sneller bang dan...

5 voordelen van het positief opvoeden

Positief opvoeden is veel meer dan alleen belonen en straffen. Het is bij positieve opvoeding belangrijk dat het kind in een veilige en stimulerende omgeving kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. Door ouderbetrokkenheid kunnen ouders helpen het kind op een...

7 manieren om de ontwikkeling van je kind te stimuleren met de Whole-brain perspectief

Het brein bepaalt zo ongeveer wie je bent of wat je doet. Het wordt door een groot deel gevormd door de ervaringen die ouders bieden, maar de kennis van hoe het brein verandert in reactie op de opvoeding, kan helpen...

Omgaan met online agressie

Agressie kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn, zowel op werkvloer als online en zowel direct als indirect. Het is in de zorgverlening zeer belangrijk dat er gestreefd wordt naar de belangen van de cliënten, maar hulpverleners moeten hier niet onder...

Trauma en stress bij vluchtelingenkideren

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek kwamen er in 2019 in totaal 22540 asielzoekers naar Nederland waarvan ongeveer 5200 onder de leeftijd van 18 waren. Lees hier de gastblog van Sensa Zorg en Instituut Culturele Zorg.

Interculturele zorg: 5 must reads voor hulpverleners

1. Interculturele communicatie in de zorg Auteur: Raya Nunez Mahdi & Charlie Obihara Interculturele communicatie in de zorg is een lesboek die professionals laat zien wat de bijdrage is van een goede communicatie met een cliënt en laat stapsgewijs zien...

Corona: crisis in gezinnen met een migratieachtergrond

De coronacrisis is een uitdaging voor alle ouders die werk en zorg nu langdurig in huis moeten combineren. De meeste gezinnen kunnen deze moeilijke situatie wel aan, maar gezinnen met meervoudige problematiek missen die veerkracht. Hans Bellaart, onderzoeker bij KIS...

Live sessies met Ismail Ilgun

In deze roerige tijden horen en maken we van dichtbij mee dat kwetsbare jeugdigen zich op een negatieve manier laten horen. Jeugdigen die zich thuis niet “veilig” voelen, zich thuis niet kunnen uiten en/of andere oorzaken hebben om niet thuis...

Hoe praat je over het coronavirus met kinderen

Het coronavirus is een aantal maanden geleden uitgebroken in de regio Wuhan in China en inmiddels is het virus ook in Nederland vastgesteld. De symptomen voor het virus zijn koorts, hoesten, verkoudheid, snotneus, keelpijn, en longontsteking. Helaas is er nog...