Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  Interculturele zorg: 5 must reads voor hulpverleners

Interculturele zorg: 5 must reads voor hulpverleners

1. Interculturele communicatie in de zorg

Auteur: Raya Nunez Mahdi & Charlie Obihara

Interculturele communicatie in de zorg is een lesboek die professionals laat zien wat de bijdrage is van een goede communicatie met een cliënt en laat stapsgewijs zien hoe je interculturele communicatie kunt bevorderen. In dit boek wordt, aan de hand van praktische opdrachten, casussen en rollenspellen uit concrete interculturele situaties in de zorg, de zorgprofessional getraind om een goede zorg te verlenen door het verbeteren van interculturele communicatie. Culturele sensitiviteit wordt hierbij in acht genomen. 

Dit boek kan hulpverleners helpen bij het beter begrijpen van cliënten met een multiculturele achtergrond. Hierdoor zal de relatie met de cliënt verbeteren waarbij de cliënt ook meer tevreden zal zijn met de geleverde zorg en de resultaten daarvan.

Interculturele zorg 5 must reads voor hulpverleners

2. Mijn ontelbare identiteiten

Auteur: Sinan Cankaya

Dit boek gaat over het opgroeien in Nederland als kind van een migrantengezin. Het verhaal van een identiteit tussen twee culturen, aan de ene kant een tolerant zelfbeeld en aan de andere kant een werkelijkheid met alledaagse racisme en mediageweld. De auteur heeft een kritische kijk op de opvoedingspraktijken thuis, situaties op straat, op Nederland, op het Turks Nationalisme en op de ontkenning van racisme. 

De Nederlandse identiteit bestaat hij ook echt of is het gevormd door invloeden van buiten en de voortdurende immigratie? Dit boek zou de hulpverlener een beeld kunnen geven over de gevoelens en de gewoontes van de cliënt met een multiculturele achtergrond.

3. Manifest van een immigrant

Auteur: Suketu Mehta

De auteur in dit boek vertelt de waarnemingen uit de ogen van de immigranten en heeft het voornamelijk over zijn eigen belevingen. Met zijn eigen empathie vertelt hij wat voor invloed een nieuw land kan hebben op de migranten. Hij heeft het over de positieve kanten van migratie en hoe het landen juist tot bloei bracht, en dat de angst ervoor alleen zorgt voor bedreiging.

4. Mijn held is een hulpverlener, over zorg in een superdiverse wereld                        

Auteur: Fanny Matheusen

Dit boek is een leidraad voor zorgprofessionals die interculturele contacten hebben in de zorg. De auteur biedt een love & peace- model voor de hulpverlener om vanuit een ander kijk te gaan handelen. Hoe kunnen we als hulpverlener omgaan met onzekerheid, verwarring, angst en weerstand die ontstaat door diversiteit in de maatschappij? Door het ontdekken van de innerlijke leerweg wordt de hulpverlener omgetoverd tot als het ware een held van een andere genialiteit.

5. Superdiversiteit, hoe migratie onze samenleving verandert

Auteur: Dirk Geldof

Mensen met multiculturele achtergrond vormen de overgrote deel van de inwoners van de grote steden. Dit boek geeft een aanduiding van hedendaagse onderzoek naar migratie en diversiteit in de belangrijkste landen van Europa en hoe we hulp kunnen bieden in die diversiteit als zorgprofessionals. Het boek geeft een beeld over interculturalisering en is een opstap naar de normalisering van diversiteit.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog