Sensa Zorg

  >  Blog   >  5 voordelen van het positief opvoeden

5 voordelen van het positief opvoeden

Positief opvoeden is veel meer dan alleen belonen en straffen. Het is bij positieve opvoeding belangrijk dat het kind in een veilige en stimulerende omgeving kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. Door ouderbetrokkenheid kunnen ouders helpen het kind op een positieve manier, dus met liefde en positieve aandacht, bij het aanleren van gedrag en vaardigheden. Er wordt geluisterd naar de behoeftes van het kind, er worden duidelijke grenzen gesteld en er wordt structuur aangeboden, wat zorgt voor voorspelbaarheid. Hieronder bespreken we 5 voordelen van het positief opvoeden.

5 voordelen van het positief opvoeden

Veilige basis

Door aandacht te geven, interesse te tonen aan je kind, complimentjes te geven, te troosten, positief aan te moedigen en door vaak te knuffelen, zorg je ervoor dat je kind zichzelf kan zijn en zich kan ontspannen. Dit is het begin van het bieden van een veilige basis, waardoor het kind zijn aandacht kan richten op zijn omgeving en nieuwe dingen kan leren.

Zelfstandigheid en positieve ondersteuning

Het bieden van positieve ondersteuning en het stimuleren van zelfstandigheid, zorgt ervoor dat het kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Belangrijk hierbij is dat er rekening wordt gehouden met het karakter van het kind, omdat elk kind anders en uniek is. Kinderen krijgen complimenten, maar mogen ook fouten maken, waardoor ze van hun fouten kunnen leren.

Duidelijkheid en structuur

Er worden grenzen gesteld door zo min mogelijk te straffen doordat straffen veel nadelen heeft en niet effectief werkt. Het kind wordt duidelijkheid en voorspelbaarheid aangeboden waardoor het kind een meer veilig gevoel krijgt. Hierdoor krijgt het kind meer structuur in zijn leven en weet waar het aan toe is. Het kind kan meer zelfstandig activiteiten ondernemen doordat hij meer houvast heeft.

Leren en begrijpen

Het kind krijgt van zijn ouders informatie en uitleg die aansluit bij zijn belevingswereld, waardoor het steeds meer leert en steeds beter begrijpt. Doordat het kind informatie krijgt over de omgang met anderen en verschillende situaties, kan hij leren samenwerken, conflicten oplossen en de ander beter begrijpen.

Positief contact met je kind

Bij positief opvoeden geven ouders voldoende aandacht aan de gevoelens van het kind door goed ernaar te luisteren. Doordat ouders ook luisteren naar hun eigen behoeftes, kunnen ze ook makkelijker positief zijn en sneller aandacht geven aan hun eigen kind. Hierbij kunnen kinderen positieve ervaringen opdoen waardoor ze zich kunnen ontwikkelen met de ervaringen van hun ouders.

Kortom kinderen kunnen zich beter ontwikkelen tot een zelfstandig persoon met zelfvertrouwen, wanneer ze een positieve opvoeding hebben gehad van hun ouders. Ouders creëren met positieve opvoeding een liefdevolle, veilige, stabiele en ondersteunende omgeving voor het kind, waardoor de kans op gedragsproblemen en emotionele problemen ook verminderd wordt. Wanneer ouders behoefte hebben voor meer ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding van het kind kunnen ze jeugdhulp raadplegen.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog