Sensa Zorg

  >  Blog   >  Criminaliteit onder meisjes

Criminaliteit onder meisjes

Volgens de rapportcijfers van het CBS is het aantal meisjes tussen 12- 17 jaar die in aanraking zijn geweest met de politie en justitie gestegen. De verdenking van misdrijf is bij meisjes voor 48% gestegen en bij de jongens voor maar 14% gestegen. Er worden hiervoor verklaringen gezocht in maatschappelijke ontwikkelingen en in veranderingen in het opvoedingssysteem.

Criminaliteit onder meisjes

Risicofactoren bij criminaliteit onder meisjes 

Risicofactoren specifiek voor meisjes;

  • Mentale gezondheid zoals bijvoorbeeld angst en depressie. Angststoornissen in de kindertijd en vroege adolescentie hebben een relatie met delinquentie in de latere leeftijd.
  • Vroege rijping geeft een verhoogde kans op delinquentie bij meisjes. Meisjes hebben de fysieke kenmerken die horen bij de puberteit. Hierdoor geven ze de signalen af dat ze al meer volwassen zijn en willen ook zo behandeld worden. Ze krijgen meer autonomie van hun ouders en gaan meer om met oudere kinderen. Externe factoren als school, opvoeding en buurt beïnvloeden de relatie tussen vroeg rijping en delinquentie.
  • Problemen in de relatie met moeder. Meisjes hebben behoefte aan veel steun van hun eigen moeder. Wanneer er sprake is van minder steun van moeder of een minder responsieve moeder kan het een risicofactor zijn.
  • Hechte vriendschappen voor meisjes is belangrijk waarbij meisjes erg beïnvloed kunnen worden van de mate van delinquent gedrag.
  • Een slechte relatie met de leerkracht kunnen we ook zien als risicofactor, omdat meisjes sensitiever zijn. Een veilige schoolomgeving en de betrokkenheid van de leerkracht zorgt voor het verminderen van delinquent gedrag.

Verklaringsmodellen voor delinquentie onder meisjes

Individuele factoren zoals impulsiviteit, gezins- en schoolfactoren, biologische factoren en de factoren gerelateerd aan de sociale omgeving vergroten de kans op delinquentie. 

Factoren die van belang zijn voor het verminderen van criminaliteit onder meisjes

Relaties met het gezin spelen een belangrijk rol en kunnen als beschermende factor dienen. Meisjes en vrouwen zijn sterker relationeel georiënteerd, willen een relatie in stand houden en vinden familiebanden onmisbaar. Wanneer de meisjes een goede ouder-kind relatie hebben en voldoende ondersteuning hebben, zullen ze minder beïnvloed worden door de negatieve vrienden. Een goede emotionele band belemmert het aanleren van antisociale opvattingen en gedragingen.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog