Sensa Zorg

  >  Blog   >  Mijn vader is mijn ‘ik’

Mijn vader is mijn ‘ik’

Lange gesprekken voeren met mijn vader vond ik heel fijn. Hij gaf me vertrouwen en leerde mij hoe ik met mijn emoties om moest gaan. Het voelen van zijn arm om mijn schouders heen, gaf mij het gevoel dat hij trots op me was. De manier van hoe hij naar me keek, zorgde voor een ontplooiing van mijn eigenwaarde en gaf mij het gevoel dat ik krachtig was. Mijn vader was groot en sterk en hij kon de hele wereld aan. De gedachte alleen al aan mijn vader zorgt ervoor dat ik een vreugdevol leven leidt en heeft invloed op wie ik ben. De relatie met je vader kan veel zeggen over de manier waarop iemand relaties aangaat. In hoeverre heeft de relatie van je vader invloed op je leven?

Mijn vader is mijn ‘ik’

Invloed van vaders in de emotionele ontwikkeling en gevoelsleven

In eerste instantie lijkt het alsof de invloed van moeders veel groter is als het gaat om emotionele ontwikkeling en gevoelsleven, waardoor we ons te veel eenzijdig op moeders richten. Integendeel, vaders hebben juist veel invloed en zijn heel belangrijk in het leven van kinderen. Kinderen kunnen hun vaders voorbeeld nemen in hoe ze zich moeten verbinden in de buitenwereld, hoe ze moeten omgaan met kwetsbaarheid en hoe ze hun relaties vorm kunnen geven. 

Ervaringen kopiëren

Het is van groot belang dat volwassenen onder de oppervlakte gaan kijken naar de relatie met hun vader. Naar het verleden, hoe het voelde als hij er was of als hij juist afwezig was en geen interesse toonde. Het is meestal zo dat kinderen onaangename ervaringen blokkeren maar later als ze volwassen zijn kopiëren ze het gedrag meestal onbewust.

Terugkeren naar je wortels

We kunnen een verband leggen tussen carrière, onze kindertijd en opvoeding. Wat voor impact heeft je vader en jouw band met hem op jouw eigen leven en je relaties op je werk en privé? Door te kijken naar levendige voorbeelden en verschillende perspectieven van vaderschap kun je aan verandering vormgeven en meer met kracht leven en leiden.

Verwachting van het kind van zijn vader

  • Het gevoel hebben dat je een vader achter je hebt die er altijd voor je zal zijn.
  • Een goede relatie hebben en gesprekken kunnen voeren zodat het kind later beter in zijn schoenen staat.
  • Erkenning geven voor de groei van de persoonlijkheid.
  • Het kind wil gezien worden, dat zijn vader hem liefhebt en dat hij trots is.
  • Zorgen dat het kind voldoende vertrouwen in zichzelf krijgt, doordat de vader laat merken dat het kind belangrijk voor hem is.
  • Aanwezig zijn, voldoende tijd doorbrengen met het kind.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog