Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  7 succesfactoren voor specialistische jeugdhulp

7 succesfactoren voor specialistische jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp is de hulp en zorg aan jongeren en ouders bij psychische, psychosociale en gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Volgens het CBS blijkt dat in 2019 rond 440 duizend jongeren specialistische jeugdhulp hebben ontvangen. Dat is vergeleken met het jaar daarvoor met 4% gestegen. Hierbij wordt alleen specialistische jeugdhulp meegeteld die wordt vergoed door de gemeente. Wat zijn de succesfactoren voor specialistische jeugdhulp en hoe kan jeugdhulp verbeterd worden?

7 succesfactoren voor specialistische jeugdhulp

7 succesfactoren voor specialistische jeugdhulp

  1. Wanneer hulpverleners werken vanuit de perspectieven van de kinderen, jongeren en ouders kunnen ze beter begrepen worden. De cliënt kan het beste vertellen of de handelingen van de hulpverlener de gewenste effecten heeft.
  2. Naast wetenschappelijk kennis ook ervaringskennis hebben. Met behulp van ervaringskennis krijgen hulpverleners nieuwe perspectieven om de hulpverlening kritisch mee te bevragen en bekijken. Kinderen en jongeren met psychische problemen en de ouders zouden met de inbreng en ervaringsdeskundigheid van hulpverleners, zich waardevol voelen.
  3. Door het stellen van voldoende vragen en door voldoende te luisteren, stille problematiek voorkomen. Je kunt hierbij denken aan problematiek achter de voordeur zoals armoede, schulden en huiselijk geweld.
  4. Verbetering van het werkplezier van hulpverleners in een belangrijke voorwaarde. Wanneer de werkdruk hoog is en er meer behoefte is aan meer tijd voor de cliënt is het niet altijd eenvoudig om de beste zorg te geven. Meer aandacht voor persoonlijke veerkracht van hulpverleners en voor de organisatie van de zorg, zal in eerste instantie enorm helpen.
  5. Het hebben van een goede samenwerking tussen verschillende instanties. De hulp die zo wordt aangeboden is meer samenhangend wanneer de deskundigheid van verschillende instanties beter benut wordt en vanuit een principe aangeboden wordt. Bij complexere problemen hebben gezinnen behoefte aan een goede afstemming tussen hulpverleners.
  6. Cultuursensitief aan de slag gaan en vervolgens vaststellen wat werkt in de praktijk. Men moet op onderzoek uit en kijken wat er afspeelt in de wijk. Wat zijn de normen en waarden en wat zou effectiever zijn?
  7. Het zoeken naar oplossingen met zo min mogelijk dwang en harde maatregelen. Bij het opstellen van diagnoses en vervolgens het vinden van een aanpak, zorgvuldiger te werk gaan zonder dat het probleem escaleert.

Motivatie voor herstel

Succesfactoren voor specialistische jeugdhulp zullen ervoor zorgen dat er een passende jeugdhulp wordt aangeboden waarbij men uitgaat van een goede verbinding en snelle schakels tussen de verschillende instanties. Het gaat hierbij vooral om hulp bij ontwikkeling en opvoeding, psychische problemen, gedragsproblemen en problemen op school. Vanwege de vragende benadering van de hulpverlener, worden de psychologische basisbehoeften ontwikkeld met als gevolg dat de cliënten voldoende motivatie zullen hebben voor herstel.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog