Sensa Zorg

  >  Blog   >  Hoe kan je ondanks verschillen in levensbeschouwing een gemeenschappelijke deler vinden?

Hoe kan je ondanks verschillen in levensbeschouwing een gemeenschappelijke deler vinden?

Met elkaar in dialoog gaan, zal in eerste instantie helpen om elkaar beter te begrijpen. Met behulp van dialoog, kun je elkaar makkelijk benaderen, op een respectvolle manier problemen vermelden en verschillen bespreekbaar maken en daarna ook oplossingen zoeken. Bij een dialoog is het ook van belang dat je je oordelen opschort waarbij je geen evaluerende, normerende opmerkingen maakt. Alleen zo kun je verduidelijking en aanvulling van de ander krijgen. Het is belangrijk dat je in een samenleving onlangs verschillen in levensbeschouwing toch een gemeenschappelijke deler kan vinden. Dialoog is belangrijk, maar hoe kunnen we verder geholpen worden met het vinden van de gemeenschappelijke deler?

Dialoog in een diverse samenleving

Dialoog is cruciaal omdat de samenleving steeds diverser wordt waardoor het dringender wordt om elkaar ergens in te vinden of om gemeenschappelijke waarden te vinden voor het begrijpen van de ander. Je kunt duidelijkheid verkrijgen over meningen en gevoelens, over de betekenis van het persoonlijke waardoor je je houding en gedrag kunt sturen.

Onderzoek en reflectie

Over de ander lezen, kennis opdoen, goede vragen stellen, nieuwsgierig zijn en grondig reflecteren, zijn nodig om achter te komen wat belangrijk is over de ander. Je kunt zelf op onderzoek uitgaan en jezelf informeren door bijvoorbeeld documentaires te bekijken, gebedshuizen te bezoeken en zelf heel veel te lezen.

Interpersoonlijk contact m.b.v. interculturele communicatie

Door interpersoonlijke contact te zoeken, kun je te weten komen hoe een ander kijkt. Interpersoonlijk contact kan door middel van interculturele communicatie. Dit kan in het onderwijs, in de wijk waar je woont, in de buurthuis, door een culturele voorstelling te bezoeken of zelfs op straat. Wanneer interpersoonlijk contact niet versterkt wordt, kan een zwakke sociale cohesie het gevolg zijn.

Gedeelde sociale bezigheden

Een manier om elkaar beter te begrijpen, is om boven je eigen levensbeschouwing uit te stijgen. Dit kan gerealiseerd worden door op zoek te gaan naar sociale bezigheden waar iedereen in zich kan terugvinden. Hierbij kan gedacht worden aan het streven om klimaatbescherming of het bestrijden van armoede in de wereld. Door als individu te kijken naar de gedeelde toekomst kun je achterhalen wat de basis vormt voor een gedeelde samenleving.

Herleiden naar groepsidentiteit

Wanneer er geen voldoende intercultureel contact is tussen personen, kunnen vooroordelen over die personen of groep ook niet weggewerkt worden. Hierdoor is het in eerste instantie vanzelfsprekend dat een handeling of uitspraak van een individu wordt herleidt naar de religieuze identiteit van die individu of tot de groepsidentiteit. De hele groep wordt verantwoordelijke gesteld voor de daden van een individu. Mensen horen beoordeeld te worden op basis van hun gedrag en handelen en niet op basis van de groep waartoe zij behoren.

Kortom ondanks de verschillende levensbeschouwingen kan er een gemeenschappelijke deler gevonden worden door elkaar beter te leren. Ten eerste zouden vooroordelen weggewerkt moeten worden. Men zou zich moeten verdiepen in de leefwereld van de ander. Vervolgens zou er een stap gezet moeten worden om een dialoog aan te gaan. Ten slotte zouden er gezamenlijke activiteiten gevonden moeten worden waar iedereen zich goed bij voelt.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog