Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  Opgroeien zonder vooroordelen

Opgroeien zonder vooroordelen

Vroeg beginnen met het aanpakken van vooroordelen, stereotypering en discriminatie zal ervoor zorgen dat we meer positieve aandacht hebben voor elkaar. Kinderen beginnen al heel jong met het onderscheid maken tussen leeftijdsgenootjes door vooral uiterlijke kenmerken. Onbewust hebben ze aangeleerd om tot een bepaalde groep te horen en benadrukken het verschil ten opzichte van mensen uit andere groepen. Ook nemen de kinderen de vooroordelen over uit hun omgeving waardoor ze een voorkeur zullen hebben om met kinderen uit eigen groep te spelen. Het opgroeien zonder vooroordelen is zeer belangrijk om later discriminatie te voorkomen.

Opgroeien zonder vooroordelen

Vroeg beginnen met het wegwerken van vooroordelen

Ouders en leerkrachten hebben een grote invloed bij het wegwerken van vooroordelen of het niet laten ontwikkelen van vooroordelen. Als het kind thuiskomt met discriminerende gedachten, is het aan de ouders om dit weg te werken. Zij zouden met de juiste voorbeelden moeten komen zodat kinderen niet in hokjes denken. Ook leerkrachten hebben veel invloed in de klas. Wanneer er duidelijke regels in de klas zijn over discriminatie, zullen de kinderen dit vanzelf afleren.

Samenwerking bevorderen

Het creëren van een wij-gevoel is belangrijk bij de ontwikkeling van het kind. De mens staat centraal, afkomst, uiterlijk, taal en geloof is niet belangrijk. Iedereen hoort erbij en belangrijk is dat we respectvol met elkaar omgaan. Op school, thuis, op straat, op de muziekschool en op de sportschool zou het groepsgevoel stimuleert moeten worden en er zou duidelijk gemaakt moeten worden dat discriminatie niet geaccepteerd wordt.

Voorbeelden uit de geschiedenis

Het blijft goed hangen bij kinderen en jongeren wanneer ze voorbeelden te zien of te horen krijgen. Het is mooi om films te bekijken uit de geschiedenis of boeken te lezen, waarin duidelijk wordt dat personen met verschillende achtergronden of religies heel goed bevriend kunnen zijn.

Verschillen omarmen en overeenkomsten benadrukken

Het zou mooi zijn om in een democratie te leven waar iedereen verschillend kan zijn en dezelfde rechten kunnen hebben. Het zou mooi zijn als ieder zijn mening mocht uiten en deze ook gehoord zou worden. Als we een bepaalde mening over iemand zouden hebben, moeten we er juist op af gaan en het gesprek aan gaan. We zouden de verschillen moeten omarmen en de overeenkomsten benadrukken. We zouden in elkaar moeten geloven.

Verschillen omarmen met cultuur sensitieve benadering

Hoe beter je kennis hebt van een bepaalde cultuur, des te beter je diegene begrijpt en kunt inspelen op de behoeften, wensen en verwachtingen. Instituut Culturele Zorg probeert door het aanbieden van workshops en cursussen jezelf te laten leren kennen en alsook de ander met een andere culturele achtergrond. Door het creëren van bewustwording en door de ontwikkeling van interculturele competenties streeft ICZ naar intercultureel contact tussen cliënt en hulpverlener.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog