Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  Interculturele communicatie met ouders in de zorg

Interculturele communicatie met ouders in de zorg

Widad is op 16-jarige leeftijd uit huis vertrokken en leeft in een tehuis. Haar vader komt haar na een week bezoeken en is woedend en wilt dat ze meekomt naar huis. De hulpverlener haalt haar schouders op en begrijpt niet dat het gedrag van Widad buitengewoon is voor iemand die afkomstig is uit een traditioneel streek. Interculturele communicatie tussen de hulpverlener en de vader van Widad gaat niet echt soepel. Waar moet een hulpverlener op letten bij interculturele communicatie met ouders in de zorg? Lees hierover verder.

Aandachtspunten voor interculturele communicatie met ouders

Kennis: Iedereen redeneert vanuit zijn eigen referentiekader dat wordt bepaald door je karakter, geslacht, geloof, omgeving en geloof. Het is van belang dat de zorgverlener zich kan verplaatsen in de cliënt.

Communicatie: De meeste cliënten hanteren niet dezelfde taal, normen en waarden als de zorgprofessionals. Om de vaardigheden, attitude en kennis te verkrijgen die nodig zijn voor interculturele competentie, heeft de zorgverlener interculturele sensiviteit nodig. Je staat dus open voor de gevoelens en behoeften van anderen.

Compassie: Elke zorgprofessional hoort niet alleen het verhaal over het probleem van de cliënt te begrijpen en de tekenen van het probleem te herkennen, maar ook empathie te hebben voor de context waarin het probleem zich afspeelt ongeacht de culturele achtergrond van de cliënt. 

Inzet: Allochtone ouders verschillen erg van elkaar als het gaat om etniciteit, sociale, economische en culturele achtergrond en opleidingsniveau. Er bestaat dus niet alleen één goede manier om effectief met allochtone ouders te kunnen communiceren. Het is aan de zorgprofessionals om effectief te communiceren met ouders zodat het zorgt voor betrokken ouders waardoor dit goed doorvertaald kan worden naar de cliënten toe.

Met interculturele sensiviteit, kennis over cultuurverschillen en hierover effectief communiceren kunnen professionals sneller oplossingen vinden. Als zorgprofessionals moeten we dus het perspectief van onze cliënten en hun familie en naasten als uitgangspunt nemen. Het is lastig als de cliënt een andere referentiekader heeft en makkelijker als de cliënt dezelfde culturele achtergrond heeft.

Bij Sensa Zorg staat cultuursensitieve zorg voorop. Sensa Zorg staat voor klantgerichte zorg die past bij de culturele achtergond van de cliënt. We bieden met veel plezier zorg aan cliënten van iedere afkomst, geloof en geaardheid. Lees hier hoe wij interculturele communicatie in de zorg aanpakken.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog