Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  Meest effectieve opvoedingsstijl voor ouders in de 21e eeuw

Meest effectieve opvoedingsstijl voor ouders in de 21e eeuw

Wanneer je een tot een klein bal gevormde kauwgom uit een neusgat moet halen, klei van je sokken moet pulken of een woedeaanval in een winkel moet doorslaan, lijkt overleven het hoogst haalbare voor jou als ouder. Ondanks alle tegenvallers bij het opvoeden is het als ouder of verzorger toch je ultieme doel om je kinderen zo op te voeden dat ze gedijen. Er zijn een aantal opvoedingsstijlen die ten grondslag liggen aan de opvoeding en ouders hierbij behoorlijk kunnen helpen. Welke opvoedingsstijlen zijn er en welke kunnen we het beste hanteren in de 21e eeuw?

Meest effectieve opvoedingsstijl voor ouders in de 21e eeuw

Autoritaire opvoeding

Bij de autoritaire opvoeding zijn ouders erg streng en er is geen ruimte voor discussie, waarbij het kind moet doen wat hem opgedragen wordt. Ouders mogen niet tegen gesproken worden en er zijn strenge regels, waarbij er weinig uitgelegd wordt. Betrokkenheid en warmte door ouders is minimaal. Het kind wordt niet vrij gelaten in keuzes, maar wordt gestuurd door zijn ouders die de keuzes voorleggen. 

Nadelen

Kind zal niet veel leren van het straffen, omdat er geen uitleg wordt gegeven. De ouders kunnen nogal boos uitvallen.

Voordelen

Er zijn kinderen die sturing nodig hebben en met deze opvoedingsstijl kan het helpen. 

Autoritatieve opvoeding

Autoritatieve opvoeding is een opvoedingsstijl waarbij ouders zowel responsief als veeleisend zijn. Ouders zijn erg betrokken door te helpen bij het oplossen van problemen en er wordt veel aandacht besteed aan de gevoelens van het kind. Bij het straffen van het kind wordt er uitleg gegeven zodat hiervan kan leren. Er zijn voldoende regels, het kind is niet zo vrij als in de permissieve opvoeding, maar mag hier wel meer beslissingen nemen.  

Voordelen

Kinderen hebben bij dit opvoedingsstijl meer zelfvertrouwen, doordat er rekening wordt gehouden met de mening van het kind. 

Permissieve opvoeding

Bij deze stijl zijn ouders erg soepel en meegaand en geloven in een vrije aanpak. De verwachtingen zijn laag en ouders zijn hier erg responsief. Ze richten zich meer op de keuzes en behoeften van een kind en stellen niet veel regels op. 

Nadelen 

Kinderen raken gewend hun eigen weg te gaan en worden meestal impulsief.

Voordelen

Ze worden niet vaak gestraft, omdat ze vrij worden gelaten in hun doen en laten. Ze leren zelf alles te regelen zonder voortdurend op anderen te steunen.

Laissez-faire opvoeding

Ouders zijn enerzijds warm en betrokken anderzijds koel en afstandelijk. Ze geven weinig aandacht aan het kind, tonen geen interesse, laten veel toe en er worden geen grenzen gesteld. 

Nadelen

De emoties en gevoelens van het kind worden genegeerd, waardoor het kind het gevoel heeft niet echt belangrijk te zijn in het leven van zijn ouders. Kinderen worden te snel volwassen en hebben later in hun leven meer problemen.

De meest geschikte opvoedingsstijl

Het lijkt erop dat autoritaire en autoritatieve opvoedingsstijlen het meest positieve stijlen zijn voor een opvoeding in de 21 eeuw. De keuze voor een bepaalde opvoedingsstijl heeft te maken met de cultuur en het temperament van het kind. Het ene kind heeft meer behoefte aan een harde aanpak en het andere meer aan een lossere aanpak. Het ene heeft meer behoefte aan regels en de ander komt ook goed terecht zonder een strenge aanpak. Als er eenmaal een stijl is gekozen, blijft men bij die keuze.

Met (specialistisch Jeugdhulp) probeert Sensa Zorg ouders te begeleiden en ondersteunen wanneer er behoefte is aan pedagogische ondersteuning of begeleiding bij het opvoeden van hun kind. Bij behoefte aan meer begeleiding, kunt u de site raadplegen.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog