Sensa Zorg

  >  Blog   >  Praktisch tips voor mantelzorgers en hun naasten

Praktisch tips voor mantelzorgers en hun naasten

Zorg die wordt gegeven door mantelzorgers is onmisbaar. Mantelzorgers kunnen deze zorg combineren met hun eigen werk en sociale activiteiten. Zij kunnen ook de risico lopen te raken of te leiden onder financiële problemen. Ten gevolge hiervan kunnen ze zelf ziek worden, stoppen met werken en sociale contacten verliezen. Belangrijk is dat mantelzorgers tijdens het verrichten van deze zorg goed gesteund worden. Hieronder zullen we een aantal tips voor de mantelzorgers en hun naasten bespreken.

Wat is mantelzorg

Mantelzorg is de onbetaalde en vaak langdurige zorg door familieleden, vrienden en kennissen. Het gaat hierbij vooral om chronische zieken, gehandicapten en hulp dagelijkse activiteiten. Je bent mantelzorger wanneer je niet-beroepsmatige zorgverlener bent en minimaal 8 uur per week of langer dan drie maanden zorg verleent. Mantelzorgers worden door gemeenten ondersteund door tijdelijke overname van hulp door invallers.

Praktische tips voor de mantelzorger en naasten

Verzamelen van informatie: Probeer als mantelzorger ten eerste voldoende informatie te krijgen over wat u naaste mankeert en waar hij/zij behoefte aan heeft. Hoe meer je over diegene weet hoe meer je hem/haar kunt begrijpen en vervolgens kunt helpen. Het kan zo zijn dat je naaste na een beroerte of een aandoening van gedrag veranderd en niet meer is zoals eerst.

Digitale zorgdagboek bijhouden: Het kan heel prettig en makkelijk zijn om overzicht te hebben van de zorg en hulp die nodig is. Maak een duidelijke planning in de vorm van een dag of weekplanning.Je kan in de zorgdagboek bijhouden welke zorg en activiteiten dagelijks gedaan moet worden. Ook kan dit dagboek helpen om te bepalen welke taken je zelf doet als mantelzorger en bij welke taken je anderen kunt inschakelen. Bij het geven van mantelzorg is het ook belangrijk dat je niet uit handen neemt wat hij/zij nog wel zelf kan. Het kan goed zijn wanneer diegene ook zelf actief bezig blijft.

Denk ook aan jezelf: Praat over jou gevoelens en vraag ook hulp aan anderen wanneer je er behoefte aan hebt. Benoem duidelijk waar je tegenaan loopt, wat wel goed gaat en wat minder goed gaat. Het is als mantelzorger heel fijn als je er ook even tussenuit kan gaan. Je kunt ook respijtzorg raadplegen. Dat is een tijdelijke vervanging van de mantelzorg waarbij iemand anders de taken overneemt. Zo heeft de mantelzorger tijd voor ontspanning om nieuwe energie op te doen. Respijtzorg kan gedaan worden door andere vrijwilligers, maar ook door een zorginstelling.

Bespreek jou situatie op je werk: Wanneer je mantelzorg combineert met werk is het handig als u dit bespreekt met uw werkgever. Het kan zo zijn dat zij er dan ook rekening mee houden. Ook kan het mogelijk zijn dat u recht heeft op zorgverlof of flexibele werktijden. Wanneer je het bespreekt met je collega’s kunnen ze er ook meer begrip voor tonen.

Blijf positief: Wees trots op wat je doet en probeer positief te blijven. Probeer alle ruzies te voorkomen en geniet van alle kleine dingen. Zoveel mogelijk meebewegen met je naaste, complimenten geven, blijven lachen en praten over leuke herinneringen zal helpen om positief te blijven.

Grenzen kennen en signalen van overbelasting serieus nemen: Het is als mantelzorger van groot belang uw grenzen te kennen en aan te geven wanneer het te zwaar wordt. Wanneer je merkt dat je meer moet doen en het te zwaar wordt, kan je dit het beste bespreken met je directe omgeving en kijken wat de oplossingen kunnen zijn. Om overbelasting te voorkomen kan iemand bijvoorbeeld bepaalde taken overnemen.

Contact met mantelzorgers: Door contact op te zoeken met andere mantelzorgers kun je veel  met elkaar bespreken. Je zult veel gemeen hebben en elkaar daardoor ook beter begrijpen.Ook kun je deelnemen aan lotgenotenbijeenkomsten die worden georganiseerd door mantelzorgondersteuners.

Tuba Gulbahce

Orthopedagoog