Sensa Zorg

  >  Blog   >  Het bevorderen van een gezonde leefstijl van je kind

Het bevorderen van een gezonde leefstijl van je kind

Ouders en opvoeders spelen een cruciale rol bij het aanleren van gezonde eetgewoontes. Dit kunnen ze doen door zelf te bepalen wat en wanneer hun kinderen mogen eten en door een eigen specifieke opvoedstijl te kiezen. Zij hebben de keuze uit meerdere opvoedstijlen die we in de blog ‘Meest effectieve opvoedingsstijl voor ouders in de 21 e eeuw’ hebben besproken. Ook kunnen ouders door het toepassen van de juiste opvoedpraktijken de gezonde leefstijl van hun kinderen beïnvloeden (Feddema, 2005). Hieronder zullen we verder bespreken hoe we een gezonde leefstijl kunnen bevorderen voor het kind.

Rol van ouders en leeftijdgenootjes

Verkeerde eetgewoontes vergroten het risico van tekorten die kunnen leiden tot bijvoorbeeld concentratiestoornissen. De kwaliteit van de voeding kan in positieve zin samenhangen met cognitieve ontwikkeling en schoolprestaties omdat hersenen voedingsstoffen (bijvoorbeeld omega-3 vetzuren) nodig hebben om goed te kunnen functioneren.

 

 

In het onderzoek van Vrije Universiteit Amsterdam ( Yilmaz, Renders, Nicolaou & Vrijkotte, 2016) is nagegaan in hoeverre de voedingspraktijken van moeders geassocieerd zijn met de BMI van het kind op 11- tot 12- jarige leeftijd en welke rol de etniciteit hierbij speelt.  De gemiddelde BMI van niet-Nederlandse kinderen was ongeveer 1,40 kg hoger dan die van Nederlandse kinderen. Niet-Nederlandse moeders voerden significant meer begrenzing en ‘druk om te eten’ uit vergeleken met Nederlandse moeders. Dit onderzoek toont aan dat de voedingspraktijken van moeders en hun waarneming over het gewicht van hun kind duidelijk verband heeft voor het voorkomen van overgewicht, met name onder kinderen van niet-Nederlandse afkomst (Yilmaz, Renders, Nicolaou & Vrijkotte, 2016).

Een aantal tips voor ouders en opvoeders om controle uit te oefenen

  • Ouders kunnen dwangmatige controle uitoefenen en dit is de meest ongewenste controle. Het kind wordt verboden bepaalde eten te nuttigen waardoor het verlangen ernaar juist groter wordt. Door kinderen te beperken of te limiteren wordt de zelfcontrole van voedselinname verstoord. Ook is het belangrijk dat voeding niet gebruikt moet worden om het kind te belonen of om pijn te verzachten. Zo leer je het kind aan om eten te gebruiken om zijn emoties te reguleren.
  • Ouders en opvoeders kunnen structuur bieden door voldoende gezonde voeding beschikbaar te hebben zodat kinderen dit ook sneller kunnen eten i.p.v. dat ze zullen grijpen naar ongezonde voeding. Ook is het van groot belang dat ouders het goede voorbeeld geven. Wanneer zij bijvoorbeeld wel frisdranken nuttigen en de kinderen vertellen dat het ongezond is, zal het niet echt een gezonde leefstijl bevorderen voor de kinderen.
  • In gesprek gaan met kinderen en vertellen waarom een gezonde leefstijl belangrijk is, is op lange termijn ook effectief. Kinderen kunnen zo later ook de juiste keuzes maken en kun je ze gewonde leefgewoontes aanleren.
  • Wanneer ouders betrokken zijn en in een warme sfeer gezond eetgedrag bij hun kinderen proberen te bevorderen zal de ondersteuning effectiever zijn.
  • Het stimuleren van het kind om meer te gaan bewegen maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven. Samen fietsen of door te wandelen of hardlopen zorg je en voor een eigen gezonde leefstijl en help je je kind aan een gezonde leefstijl.

Tuba Gulbahce

Orthopedagoog

Yilmaz, N.G., Renders, C.M., Nicolaou, M., & Vrijkotte, T. (2016). De invloed van de voedingspraktijken van ouders op de BMI van het kind: resultaten van een multicultureel cohort. Tijdschrift voor de jeugdgezondheidszorg, 1-6.

Feddema, G (2005). De gouden regels van de opvoeding. Terra Lannoo: Warnsveld.