Sensa Zorg

  >  Blog   >  Waarom houden jongeren zich niet aan de regels rondom corona?

Waarom houden jongeren zich niet aan de regels rondom corona?

Jongeren zijn heel laks in het naleven van de regels rondom de corona. Ze vinden het heel moeilijk om thuis te blijven. Ze hangen buiten rond, staan voor de winkels, spelen in groepen op voetbalveldjes of zoeken elkaar ergens anders op en houden zich niet aan de 1,5 afstand regel. Als ze er op aangesproken worden dan reageren ze vaak heel geïrriteerd of agressief. Waarom houden de jongeren zich niet aan de regels en moeten we ons zorgen maken om deze situatie?

 

Waarom houden jongeren zich niet aan de regels rondom corona?

Geen regels opleggen

De corona maatregelen zijn moeilijk voor iedereen maar vooral jongeren hebben moeite met thuisblijven en afstand houden. Jongeren zijn op zo’n leeftijd dat ze over alles zelf willen beslissen en willen niet dat er regels worden opgelegd van buitenaf. Dit is normaal gedrag bij pubers die zich zo tot zelfstandige volwassenen kunnen ontwikkelen.

Ook is het heel moeilijk voor jongeren om thuis te blijven omdat ze juist onafhankelijk willen zijn van hun ouders. Door de drukte thuis willen ze zich ook losmaken van de thuissituatie en dat kan alleen door buiten rond te hangen met vrienden. Jongeren voelen zich ook eenzamer dan voor de corona. Vrienden zijn op dit leeftijd erg belangrijk omdat ze elkaar beter begrijpen en hierdoor ook beter steunen. Daarom is het voor jongeren heel ongewoon om hiervan afgezonderd te zijn.

Nemen het niet serieus

Jongeren nemen de genomen maatregelen niet serieus. Ze zien corona niet als een grote bedreiging en denken dat het alleen levensgevaarlijk is voor zwakkeren en ouderen in de samenleving. Ze moeten begrijpen dat met thuisblijven je iets doet voor de hele samenleving en niet alleen voor jezelf. Je beschermt jezelf maar je voorkomt ook de verspreiding van het virus.

Veel onrust

Het is nu steeds leger buiten en jongeren krijgen hierbij het gevoel dat zij het nu voor het zeggen hebben. Het is een buitengewoon situatie en jongeren willen nu ook experimenteren en uitdagen en zoeken hierbij grenzen op zoals bijvoorbeeld het aanvallen van ongewapende boa’s. Ze kunnen de gevolgen hiervan niet overzien waardoor er veel onrust ontstaat. Ook via social media kunnen ze elkaar negatief beïnvloeden.

Ouders/verzorgers

Het is de verantwoordelijkheid van ouders om aan hun kinderen duidelijk te maken hoe ernstig de situatie is en waarom we ons aan de maatregelen moeten houden. Het zal bij veel gezaghebbende ouders wel lukken, maar in sommige ingewikkelde thuissituaties zullen jongeren daar niet echt naar luisteren. Het is voor ouders lastig om thuis de hele dag bezig te zijn met hun kinderen. Het is nog lastiger voor ouders met kwetsbare kinderen of kinderen met gedragsproblemen. In mijn vorige blog kun je lezen hoe je erover kunt praten met je kind.

Kortom de maatregelen rondom de corona zijn moeilijk voor de jongeren en ook voor de volwassenen. We horen ons met z’n allen aan de regels te houden zodat we weer normaal kunnen leven. Bij het niet nakomen van de regels zal dit alleen maar langer duren. Hier moeten we ons zorgen om maken. Meer aandacht geven aan ingewikkelde thuissituaties zal zeker helpen. Ook zal het helpen oproep te doen via social media met behulp van influencers.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog