Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  Psychologie van het kind ontrafelen door analyseren van tekeningen

Psychologie van het kind ontrafelen door analyseren van tekeningen

De meeste kinderen vinden tekenen leuk. Als ze even bij opa langsgaan in het ziekenhuis of een mooie tekening voor vaderdag. Ze bedenken altijd wel iets om te tekenen. Ook in bijzondere gevallen is het fijn als kinderen tekenen. Kinderen die betrokken zijn bij een traumatische gebeurtenis, vinden het moeilijk om erover te praten. De gebeurtenis wordt meestal in de tekening in beeld gebracht en de psychische toestand van het kind kan zo naar voren komen.

Wat is een kindertekening?

Een tekening is een beeldende taal, een communicatiemiddel die ervoor kan zorgen dat we het kind beter verstaan en begrijpen.  Een krabbel tekening van een peuter kan gezien worden als een uiting van grenzeloos tekenen. Het tekenen van stippen van een 4 jarige kan een uiting zijn van bewustwording van ritmische gevoelens. Of een gedetailleerde tekening van een kleuter kan een spektakele uiting zijn van het magisch denken van een kleuter en kan een betekenis geven aan zijn psychologische toestand.

Tekens en signalen voor analytisch psychologie

Het is van belang dat we als volwassene de normale en gezonde pyschische ontwikkeling in een kindertekening kunnen herkennen. We moeten dus de betekenis van een normale tekening kennen, voordat we signalen herkennen die zeggen dat er iets niet in orde is. Let er ook op dat het niet altijd juist is om bij iedere tekening iets achter te zoeken. Probeer er juist eerst het positieve uit te halen.

Systematische analyse situatie kind

We kunnen met behulp van systematisch analyseren leren tekeningen te bekijken. Systematisch onderzoek doen naar de psychologie van het kind door te oefenen in het kijken. Hierbij moet gekeken worden naar de levenssituatie en de gezinssituatie van het kind, de ontwikkelingsfase van het kind en ten slotte naar de symbolische betekenis van de tekening.

Betekenis van kleuren voor het kind

Het kan zijn dat een kind interesse heeft in een bepaalde kleur en die dus vaak gebruikt en dit is meestal vanaf 4 jaar. Tot ongeveer 7 jaar hoeven de kleuren niet te kloppen met de realiteit. Voorbeeld: Kleur rood kan gebruikt worden als de kleur van liefde, rood hartje. Tegelijkertijd kan het  gebruikt worden als gevaar, de duivel.

Betekenis van dieren voor het kind

Ieder dier kan een positieve of negatieve betekenis geven aan de mens. Een kind kan zijn moeder bijvoorbeeld als een leeuw tekenen. Dit kan enerzijds bedoelt zijn als een gevaarlijke moeder en anderzijds als een sterke moeder. 

Kortom kindertekeningen kunnen we analyseren door ze proberen te begrijpen en betekenis aan te geven. We moeten de psychische toestand van het kind kennen zodat we de signalen herkennen die niet kloppen. Het zou mooi zijn als we op deze manier gedeeltelijk of als een begin de psychologie van het kind zouden kunnen ontrafelen. En zo ook op tijd hulp kunnen bieden in geval van niet normale of niet gezonde psychische ontwikkeling. Als u zich zorgen maakt over de psychische ontwikkeling van uw kind kijk dan naar onze aanpak bij pychologische hulp kinderen. Een therapie kan in sommige gevallen helpen het kind te ontdekken.