Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  Beperken van slaapproblemen bij vluchtelingenkinderen

Beperken van slaapproblemen bij vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen lopen meer gezondheidsrisico’s (op lichamelijk en psychisch vlak) dan van oorsprong Nederlandse kinderen. Er is bij vluchtelingenkinderen meer sprake van psychosociale problemen, slechte geestelijke gezondheid en slechte voedingsgewoonten. We gaan het in deze blog specifiek hebben over de slaapproblemen. Slaapproblemen kunnen regelmatig voorkomen bij jonge kinderen maar ook kunnen ze een onderdeel zijn van een stoornis. Wat zijn de factoren die van invloed zijn op het slaapprobleem bij vluchtelingenkinderen en hoe kunnen we dit zoveel mogelijk beperken?

Risicofactoren slaapprobleem

De gezondheidssituatie van het vluchtelingenkind heeft te maken met een aantal risicofactoren voordat het kind is gekomen naar Nederland maar ook nadat hij is aangekomen in Nederland;

 • Er kan een achterstand in gezondheidszorg zijn in land van herkomst wegens de oorlog of andere ongewenste situaties.
 • De vluchtelingenkinderen hebben te maken met reeks van stressvolle gebeurtenissen. Oorlogsgeweld in land van herkomst kan letsel achterlaten bij het kind. Tijdens de vlucht kunnen ze misbruikt zijn en komen ze terecht in slechte leefomstandigheden. De zorg en opvoeding staan onder druk tijdens de lange asielprocedure na aankomst in Nederland. 
 • Tijdens de vlucht kunnen ze ook slechte gezondheidsproblemen krijgen door ondervoeding en onvoldoende rust.
 • Culturele gewoontes zijn anders in land van herkomst dan in Nederland.
 • De ouders van de vluchtelingenkinderen kunnen psychische problemen hebben. Ook kunnen kinderen een tijdje gescheiden geweest zijn van hun ouders tijdens de vlucht. Kinderen hebben meestal ook geen afscheid kunnen nemen van vrienden en familie.
 • De sociaal economische status van het gezin was anders in land van herkomst.

Preventieve maatregelen lichamelijk en psychische klachten

 • Het beschikken van voldoende kennis over de gezondheidsproblemen van het kind. Het is van belang dat er vroeg gescreend wordt op psychische problemen zodat men op tijd de nodige behandeling kan toepassen en ook op lange termijn traumatische ervaringen kan beperken of tegengaan. 
 • Het stimuleren van eigenwaarde en zelfwaardering. Het vluchtelingenkind moet voldoende voorlichting krijgen afgestemd op zijn leeftijd, ontwikkeling en culturele achtergrond. Nederland is vergeleken met normen en waarden anders dan het land van herkomst. Het kind moet zich aanpassen en dat zal tijd en voldoende begeleiding nodig hebben.
 • Het kind en ook het gezin moeten voorlichting krijgen over gezonde voedingsgewoonten en ook zouden ze gestimuleerd kunnen worden voor lichaamsbeweging. Ook horen ze wegwijs gemaakt te worden in de Nederlandse gezondheidszorg om de hulp te krijgen die ze nodig hebben.
 • Het is van belang dat het kind beschermende factoren om zich heeft om het risico op psychische problemen te verkleinen. Voorbeelden hiervan zijn vriendjes, behoud van eigen normen en waarden, structuur in leven en een goed rolmodel.
 • Het is mooi als het kind een vertrouwensrelatie kan opbouwen met de hulpverlener om zo beter geholpen te kunnen worden. Hierbij kan ook de samenwerking tussen de ouders, school en hulpverleners versterkt worden.

Onverwerkte ingrijpende ervaringen bij kinderen op lange termijn kan de ontwikkeling van kinderen bedreigen. Het is belangrijk dat er een balans is tussen stressvolle en beschermende factoren. Bij slaapproblemen van vluchtelingkinderen moet de hulpverlener genoeg informatie hebben over het verleden van het kind om voldoende interventie te bieden om zo op langetermijn traumatische ervaringen tegen te gaan.  

Sensa Zorg vindt het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt gegeven aan het begeleiden van ouders hierbij maar ook hulpverleners om de balans te vinden. Voor meer informatie hiervoor kun je jeugdhulp raadplegen.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog