Sensa Zorg

  >  Ambulante ondersteuning jeugd   >  4 redenen voor terugkerende anorexia

4 redenen voor terugkerende anorexia

In de Zembla uitzending Gegijzeld door Anorexia geeft minister de Jonge aan dat hij zich zorgen maakt om de anorexia patiënten. Hij vind dat de diagnose te laat wordt gesteld waardoor er een hele hoge complexe vorm van zorg nodig is. Dit kan niet altijd mogelijk zijn, doordat bijvoorbeeld de aanbod er niet is. Men vraagt zich af of de anorexia zorg voldoende is of juist is. Wanneer na herstel anorexia terugkeert, kan het heel gevaarlijk zijn. Terugkerende anorexia wordt gezien als de meest dodelijke psychische aandoening. Wat kunnen de redenen zijn voor terugkerende anorexia?

4 redenen voor terugkerende anorexia

Wat is anorexia?

Anorexia komt het vaakst voor bij jonge meisjes en vrouwen waarbij ze een zeer laag lichaamsgewicht hebben maar zichzelf toch dik vinden. Het is een ernstige ziekte met zware emotionele, sociale en lichamelijke gevolgen. Een groot gedeelte van de gevolgen van anorexia kunnen verdwijnen wanneer men is hersteld, maar er zijn ook gevolgen die blijvend kunnen zijn zoals bijvoorbeeld onvruchtbaarheid bij vrouwen.

4 redenen voor terugkerende anorexia

  1. De meisjes kunnen in het begin erg gemotiveerd zijn om de behandeling aan te gaan. Wanneer ze al een beetje motivatie tonen, moet men overgaan tot traumabehandeling en niet afwachten totdat ze aankomen. Hierdoor wordt de obsessie alleen maar groter. Wanneer het aankomen niet lukt, wordt er tijdens de behandeling dwang toegepast wat kan lijden tot terugkerende anorexia en hertraumatisatie.
  2. Jonge meisjes met anorexia worden gezien als de moeilijkste patiënten en meestal ook met multi-problematiek. 25% van de meisjes krijgen zelfs te maken met autisme. Wanneer er een combinatie van therapieën toegepast wordt, kunnen de patiënten beter begrepen worden. Bij het toepassen van een enkele therapie voor deze aandoening, wordt er meestal geen resultaat geboekt en kan het terugkeren.
  3. Ouders plaatsen hun kinderen met anorexia in een kliniek, omdat ze ten einde raad zijn. Hier kunnen kinderen elkaar negatief beïnvloeden en kunnen elkaar negatief gedrag aanleren die ze daarvoor niet wisten. Hierbij is duidelijk dat invloed van thuis gezonder is dan in een kliniek.
  4. Wanneer de behandelaar een sombere perspectief schetst om de eetstoornis, kan het frustrerend zijn voor de patiënt. De patiënt krijgt bijvoorbeeld te horen dat ze is uitbehandeld, omdat het aankomen niet succesvol is geweest. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat er niets meer aan valt te doen en dat de patiënt ermee moet leren omgaan. Zo zal het voor de patiënt moeilijker zijn om een plek in de maatschappij te vinden. De wil om herstellen breekt steeds meer af, en de kans op terugkerende anorexia wordt groter.

Dwang en repressie bij anorexia

Kortom dwang en repressie zijn de grootste redenen voor terugkerende anorexia en maken het problematiek meestal slechter. Wanneer de patiënt steeds wordt teleurgesteld, zal ze ook niet meer in haar zelf geloven.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog