juli 2021

  >    >  juli

Mijn Zuid-Afrikaanse supervisor stelde zich tijdens onze eerste bijeenkomst voor zoals het in zijn land van herkomst gebruikelijk was. Hij noemde zijn grootouders als eerste, dan zijn ouders en vervolgens hemzelf en zijn vrouw bij hun naam. Jezelf voorstellen, kreeg